Протокол по жалба с вх. № 10104/10.04.2019 г. от кандидат в конкурса за длъжността "съдебен секретар" - 3 щатни бройки - 17.04.2019

Протокол за крайно класиране в конкурса за длъжността "съдебен секретар" - 3 щатни бройки - 05.04.2019

Протокол и методика за оценка на кандидатите, допуснати до втори етап на конкурс за длъжността "съдебен секретар" - 3 щатни бройки - 29.03.2019г.

Протокол за допуснати до участие и провеждане на конкурс за длъжността "съдебен секретар" - 3 щатни бройки - 25.03.2019г.

Протокол за допуснати до участие и провеждане на конкурс за длъжността "съдебен секретар" - 3 щатни бройки - 19.03.2019г.

 

Съобщение за провеждане на конкурс за длъжността "съдебен секретар" - 3 щатни бройки

Заповед за провеждане на конкурс за длъжността "съдебен секретар" - 3 щатни бройки при условията на чл. 67, ал. 1 от КТ

Заявление за кандидатстване на работа

Декларация по чл. 340а, ал. 1 от Закона за съдебната власт

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 107а от КТ и чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ

Длъжностна характеристика за длъжността "съдебен секретар"

Правилник за администрацията в съдилищата

 

                                                                                                    Районен съд Плевен 2011©