24.01.2014г.

Районен съд гр. Плевен организира "Ден на отворените врати", който ще се проведе на 16.04.2014г. Всички желаещи да се запознаят с организацията работата на съда са добре дошли!

 

29.04.2013г.

От 29.04.2013г. съдиите по вписванията към Районен съд гр. Плевен са преместени в новата сграда на Агенция по вписванията, находяща се на ул. Хаджи Димитър №2.

 

16.04.2013г.

На 15.04.2013г. се проведе “Ден на отворените врати” в Районен съд гр. Плевен. Събитието бе открито в 10:00 часа в съдебна зала № 7 на четвърти етаж в Съдебната палата от председателите на Окръжен съд гр. Плевен – Александър Григоров и Районен съд гр. Плевен – Даниела Дилова. В рамките на инициативата група ученици от Професионална Гимназия по Туризъм "Алеко Константинов" присъства в открито съдебно заседание по наказателно дело от общ характер, след което на среща с Председателя им бе представена работата на съда и отговорено на поставените въпроси. Пред тях бе направена и демонстрация на случайното разпределение на дела, и в кратка обиколка из Съдебната палата бяха запознати с организацията на работния процес.


10.04.2013г.

Вече може да си извадите електронно свидетелство за съдимост - Вижте как

 

Пресаташе - Светослава Цонева, тел. 064/89 29 94

 

                                                                                                    Районен съд Плевен 2011©