Адрес

Плевен 5800, ул. Димитър Константинов №25

Email

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Контакти:

Административен секретар – стая 207

 

тел. 064 89 29 75,  факс. 064 83 36 08

Главен счетоводител – стая 211

тел. 064 83 65 76

Касиер счетоводители – стая 202

тел. 064 89 29 68

Справки по дела

Дежурен секретар – стая 210

 

тел. 064 89 29 70

Регистратура – стая 100

тел. 064 89 29 77

Архив – стая 210

тел. 064 89 29 70

Гражданско деловодство

Стая 114

I, II, III, IV, IX и XI Граждански състави

 

 

тел. 064 89 29 95

Стая 115

V, VII, VIII, X, XII и XIII Граждански състави

 

 

тел. 064 89 29 64

Стая 104

Заповедно деловодство

 

тел. 064 89 29 65

Наказателно деловодство

Стая 107

III, VI, VII, VIII, XI и XIV Наказателни състави

 

 

тел./факс 064 89 29 61

Стая 112

I, V, IX, XII и XIII Наказателни състави

 

 

тел./факс 064 89 29 63

Съдебно – изпълнителна служба  – стая 216

тел. 064 89 29 76

Бюро „Призовки“ – стая 214

тел. 0879 064 668

Бюро „Съдимост“ – стая 113

тел. 064 89 29 69

Съдии по вписванията – ул. Хаджи Димитър № 2

тел. 064 82 32 60

Банкови сметки:

  1. Набирателна сметка за вещи лица, гаранции и Съдебно изпълнителна служба - BG72IORT73803334717103
  2. Държавни такси - BG38IORT73803134717101

Код на обслужващия банков клон - IORT7380 и BIC: IORTBGSF в ТБ „Инвестбанк“ АД клон Плевен

 

                                                                                                    Районен съд Плевен 2011©