Протокол от крайния резултат на конкурса за заемане на длъжността "призовкар" в Районен съд гр. Плевен - 31.05.2017г.


Протокол за начина на провеждане на II и III етап от конкурса за длъжността "Призовкар" в Районен съд гр. Плевен - 17.05.2017г.


ВАЖНО!!! Протокол за промяна на датата за провеждане на II и III етап на конкурса за длъсността "Призовкар" - 15.05.2017г.


Протокол за допускане до втори етап на конкурса за длъжността "Призовкар"  - 11.05.2017г.


Съобщение за провеждане на конкурс за длъжността "Призовкар" - 2 щатни бройки - 10.04.2017г.


Заповед на Председателя на Районен съд гр. Плевен за провеждането на конкурс за длъжността "Призовкар" - 2 щатни бройки


Заявление за кандидатстване на работа, автобиография и декларации


Длъжностна характеристика "Призовкар"

 

                                                                                                    Районен съд Плевен 2011©