РАЗПОРЕЖДАНЕ

 

гр.Плевен, 07.02.2011г.

 

                                   

                Зорница Банкова – Зам. председател на ПлРС  като разгледах  докладваното от съдия Банкова гр.дело  №8431/10г. по описа на ПлРС  и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

 Производството по делото е образувано по ИМ Н.Й.Н., ,С. Йотова Симова и С. Неделева И. против Кооперация ”Изгрев-М”-гр.Червен бряг.

 От направените от съдиите от ПлРС по гр.д.№8431/10г. по описа на ПлРС отводи  се установява ,че всички съдии от ПлРС са се отвели от разглеждането на делото,поради което разглеждането на делото в ПлРС е невъзможно.

Налице са предпоставките на чл.23, ал.3 от ГПК и делото следва да се изпрати на ПлОС за определяне на друг равен по степен съд, който да разгледа делото.  

Водим от горното, съдът

 

Р А З П О Р Е Д И :

 

Изпращам на осн. чл.23, ал.3 от ГПК  гр.д.№8431/10г. по описа на ПлРС на   ПлОС за определяне на друг равен по степен съд.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№8431/10г. по описа на ПлРС.

 

Зам. председател на ПлРС: