Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Плевен, 20.07.2017 г.

 

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

         

ПЛЕВЕНСКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД,  ІІ-ри граждански състав в  открито   заседание на тринадесети юли  през две хиляди и седемнадесета година в състав

 

                                                 Районен съдия: ДАНИЕЛА ДИЛОВА

 

При секретаря  Анета Христова като разгледа докладваното от съдия Дилова гражданско дело №  3614 по описа на съда за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното :

          Производството е по молба с правно основание чл. 50 от СК.   

         

 

Воден от горните съображения, СЪДЪТ

 

Р Е Ш И  :

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД на основание чл.50 от СК гражданския брак сключен на  05.10.1996г. в гр.***, с акт № 15/05.10.1996г. между съпрузите Г.В.С. ЕГН ********** ***, ЕГН ********** и Ц.П.С. ЕГН ********** *** поради постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие без да издирват мотивите за прекратяването на брака.

СЪДЪТ НЕ СЕ ПРОИЗНАСЯ ОТНОСНО ВИНАТА за разстройството на брака на основание чл.50 от СК.

След развода съпрузите няма да си дължат издръжки помежду си.

След прекратяване на брака съпругата Ц.П.С. ЕГН **********  ще носи предбрачното си фамилно име И..

Съпрузите са живели единствено на квартира, където са заплащали наем и реално не са ползвали собствено семейно жилище.

Страните по настоящото споразумение на основание чл. 51 от СК с подписването му изрично заявяват, че водени от своето сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод по този начин уреждат законово изискуеми въпроси, като последица то развода и никоя от страните по настоящото споразумение няма да има за в бъдеще претенции по отношение на другата страна относно договореното.

ОСЪЖДА Ц.П.С. ЕГН ********** да заплати по сметка на ПлРС сумата 15 лв представляваща допълнителна държавна такса за развод.

Препис от настоящото решение да се изпрати на Община гр.***,  за да се отрази прекратяването на брака.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                    

РАЙОНЕН СЪДИЯ: