Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                       

гр.Плевен, 07.09.2015год.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Плевенски районен съд, VII граждански състав, в публично заседание на  седми септември  две хиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗОРНИЦА БАНКОВА

 

При секретаря П.Ц., като разгледа докладваното от съдията Банкова брачно гражданско дело №3686/2015год. по описа на Плевенски районен съд, за да се произнесе, съобрази следното:

           Съдът

Р      Е       Ш      И      :

 

             ПРЕКРАТЯВА с развод на основание чл.50 от СК гражданския брак, сключен на 05.09.2013год., въз основа на акт №0318/05.09.2013год., гр. Плевен между М.Л.Д., ЕГН**********, и Г.С.Д., ЕГН**********, по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

          УТВЪРЖДАВА писменото споразумение както следва:

1.     Съдът да не се произнася относно вината за разстройството на брака.

2.     От брака няма родени деца, поради което съдът не следва да се произнася относно упражняване на родителски права.

3.     След прекратяване на брака съпрузите няма да си дължат издръжка.

4.     Движимите вещи за лична употреба, придобити по време на брака, са

разделени извънсъдебно.

5.     Семейното жилище, находящо се в ***, е ползвано под наем от съпрузите и след прекратяване на брака ще се ползва от съпругата М.Л.Д..

6.     Недвижимото имущество, придобито по време на брака, ще остане в режим на съсобственост след прекратяване на брака.

7.     След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име- В..

8.     Разноските по делото се поемат съпругата М.Л.Д..

         ОСЪЖДА М.Л.Д., ЕГН**********, да заплати по сметка ПлРС  допълнителна държавна такса по делото за развод в размер на 15лв.

           Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: