Районен съд - Плевен
Справка за насрочените ГРАЖДАНСКИ дела през месец АВГУСТ 2019г.

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Насрочване на делото

Гражданско дело No 4337/2019, V състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

1.8.2019 10:00

Гражданско дело No 4502/2019, IX състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

5.8.2019 9:15

Гражданско дело No 4006/2019, IX състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

5.8.2019 9:30

Гражданско дело No 4812/2019, IX състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

5.8.2019 9:45

Гражданско дело No 4896/2019, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

5.8.2019 10:00

Гражданско дело No 4998/2019, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

5.8.2019 10:15

Гражданско дело No 5055/2019, IX състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

5.8.2019 10:30

Гражданско дело No 5036/2019, IX състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

5.8.2019 11:00

Гражданско дело No 5044/2019, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

5.8.2019 11:15

Гражданско дело No 5042/2019, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

5.8.2019 11:20

ЧГД No 4638/2019, XIII състав

Процедура по Регламент 1393/2007 г

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

5.8.2019 14:00

Гражданско дело No 1999/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

6.8.2019 9:00

Гражданско дело No 4664/2019, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

6.8.2019 9:00

Гражданско дело No 1995/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

6.8.2019 9:30

Гражданско дело No 4666/2019, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

6.8.2019 9:30

Гражданско дело No 4667/2019, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

6.8.2019 9:30

Гражданско дело No 3284/2019, I състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

6.8.2019 10:00

Гражданско дело No 4358/2019, I състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

6.8.2019 10:00

Гражданско дело No 2860/2019, XIII състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

9.8.2019 11:30

Гражданско дело No 1852/2019, XI състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

12.8.2019 9:00

ЧГД No 2982/2019, IV състав

Обезпечаване на доказателства

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

12.8.2019 9:30

Гражданско дело No 4727/2019, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

12.8.2019 9:30

Гражданско дело No 4668/2019, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

12.8.2019 9:40

Гражданско дело No 3084/2019, IV състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

12.8.2019 10:00

Гражданско дело No 3806/2019, IV състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

12.8.2019 10:10

Гражданско дело No 4087/2019, XI състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

13.8.2019 9:00

Гражданско дело No 3893/2019, XI състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

13.8.2019 10:00

Гражданско дело No 4724/2019, XI състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

13.8.2019 10:00

Гражданско дело No 3061/2019, XI състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

13.8.2019 10:30

Гражданско дело No 3078/2019, XI състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

13.8.2019 10:30

Гражданско дело No 4765/2019, XI състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

13.8.2019 11:00

Гражданско дело No 3271/2019, IV състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

13.8.2019 13:30

Гражданско дело No 3835/2019, XI състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

14.8.2019 9:30

Гражданско дело No 3856/2019, IV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

14.8.2019 10:05

Гражданско дело No 4157/2019, IV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

14.8.2019 10:15

ЧГД No 5109/2019, XII състав

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

14.8.2019 13:45

Гражданско дело No 4053/2019, XII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

14.8.2019 14:00

Гражданско дело No 4731/2019, XII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

14.8.2019 14:30

Гражданско дело No 4894/2019, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

20.8.2019 9:00

Гражданско дело No 4895/2019, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

20.8.2019 9:00

Гражданско дело No 3922/2019, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

20.8.2019 9:30

Гражданско дело No 4455/2019, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

20.8.2019 9:30

Гражданско дело No 1622/2019, X състав

Искове по КЗ

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

20.8.2019 10:00

Гражданско дело No 3266/2019, X състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

20.8.2019 10:00

Гражданско дело No 4600/2019, II състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

20.8.2019 10:00

Гражданско дело No 5043/2019, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

20.8.2019 10:00

Гражданско дело No 9286/2018, X състав

Искове по ЗЗПотр.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

20.8.2019 10:30

Гражданско дело No 842/2019, VIII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

20.8.2019 10:30

Гражданско дело No 1394/2019, X състав

Искове по КЗ

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

20.8.2019 10:30

Гражданско дело No 3164/2019, II състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

20.8.2019 10:30

Гражданско дело No 3303/2019, II състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

20.8.2019 10:30

Гражданско дело No 4825/2019, VIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

20.8.2019 10:30

Гражданско дело No 886/2019, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

20.8.2019 11:00

ЧГД No 4483/2019, VIII състав

Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

20.8.2019 11:00

Гражданско дело No 4814/2019, VII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

20.8.2019 11:00

Гражданско дело No 886/2019, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

20.8.2019 11:30

Гражданско дело No 4740/2019, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

20.8.2019 11:30

Гражданско дело No 2830/2019, II състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

21.8.2019 10:00

Гражданско дело No 2968/2019, II състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

21.8.2019 10:30

Гражданско дело No 8054/2018, X състав

Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

22.8.2019 10:00

Гражданско дело No 709/2019, X състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

22.8.2019 10:00

Гражданско дело No 4257/2019, V състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

27.8.2019 10:00

Гражданско дело No 3159/2019, III състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

28.8.2019 10:00

Гражданско дело No 3301/2019, III състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

28.8.2019 10:00

Гражданско дело No 3309/2019, III състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

28.8.2019 10:00

Гражданско дело No 4755/2019, III състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

28.8.2019 10:00

Гражданско дело No 2963/2019, III състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

28.8.2019 10:30

Гражданско дело No 3059/2019, III състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

28.8.2019 10:30

Гражданско дело No 3980/2019, III състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

28.8.2019 10:30

Гражданско дело No 857/2019, III състав

Производства по ограничаване и лишаване от родителски права

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

28.8.2019 11:00

Гражданско дело No 3347/2019, III състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

28.8.2019 11:00

Гражданско дело No 3349/2019, III състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

28.8.2019 11:00

Гражданско дело No 3921/2019, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

28.8.2019 11:00