Районен съд - Плевен
Справка за свършените ГРАЖДАНСКИ дела през месец ДЕКЕМВРИ 2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 4941/2017, VI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Определение от 1.12.2017г.

2

Гражданско дело No 5494/2017, V състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 1.12.2017г.

3

Гражданско дело No 8246/2017, VIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 1.12.2017г.

4

Гражданско дело No 8855/2017, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 1.12.2017г.

5

Гражданско дело No 8943/2017, XI състав

Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 1.12.2017г.

6

Гражданско дело No 1877/2017, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 4.12.2017г.

7

Гражданско дело No 2450/2017, X състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 4.12.2017г.

8

Гражданско дело No 3072/2017, XII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 4.12.2017г.

9

Гражданско дело No 5970/2017, I състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 4.12.2017г.

10

Гражданско дело No 6585/2017, X състав

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 4.12.2017г.

11

Гражданско дело No 7589/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 4.12.2017г.

12

Гражданско дело No 7809/2017, V състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 4.12.2017г.

13

Гражданско дело No 7999/2017, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 4.12.2017г.

14

Гражданско дело No 8248/2017, X състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 4.12.2017г.

15

Гражданско дело No 8549/2017, VIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 4.12.2017г.

16

Гражданско дело No 8716/2017, VIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 4.12.2017г.

17

Гражданско дело No 1663/2017, XII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 5.12.2017г.

18

Гражданско дело No 1856/2017, II състав

Делба

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 5.12.2017г.

19

Гражданско дело No 3141/2017, VIII състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 5.12.2017г.

20

Гражданско дело No 4187/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 5.12.2017г.

21

Гражданско дело No 5400/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 5.12.2017г.

22

Гражданско дело No 5404/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 5.12.2017г.

23

Гражданско дело No 6669/2017, VI състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Решение от 5.12.2017г.

24

Гражданско дело No 6893/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 5.12.2017г.

25

Гражданско дело No 6895/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 5.12.2017г.

26

Гражданско дело No 8249/2017, VI състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Определение от 5.12.2017г.

27

Гражданско дело No 8715/2017, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 5.12.2017г.

28

Гражданско дело No 80/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 6.12.2017г.

29

Гражданско дело No 4881/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 6.12.2017г.

30

Гражданско дело No 5808/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 6.12.2017г.

31

Гражданско дело No 5932/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 6.12.2017г.

32

Гражданско дело No 8059/2017, VIII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 6.12.2017г.

33

Гражданско дело No 8145/2017, XII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 6.12.2017г.

34

Гражданско дело No 5955/2016, III състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 7.12.2017г.

35

Гражданско дело No 4043/2017, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 7.12.2017г.

36

Гражданско дело No 4398/2017, III състав

Делба

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 7.12.2017г.

37

Гражданско дело No 5641/2017, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 7.12.2017г.

38

Гражданско дело No 5748/2017, VI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Решение от 7.12.2017г.

39

Гражданско дело No 6046/2017, XII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 7.12.2017г.

40

Гражданско дело No 7081/2017, VI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Решение от 7.12.2017г.

41

Гражданско дело No 8586/2017, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 7.12.2017г.

42

Гражданско дело No 1572/2017, VIII състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 8.12.2017г.

43

Гражданско дело No 2744/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 8.12.2017г.

44

Гражданско дело No 3438/2017, V състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 8.12.2017г.

45

Гражданско дело No 4156/2017, III състав

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 8.12.2017г.

46

Гражданско дело No 4884/2017, VI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Решение от 8.12.2017г.

47

Гражданско дело No 5629/2017, VIII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 8.12.2017г.

48

Гражданско дело No 8834/2017, IX състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 8.12.2017г.

49

Гражданско дело No 8942/2017, XIII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 8.12.2017г.

50

Гражданско дело No 8987/2017, XIII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 8.12.2017г.

51

Гражданско дело No 9037/2017, XIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 8.12.2017г.

52

Гражданско дело No 7341/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 11.12.2017г.

53

Гражданско дело No 7728/2017, X състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 11.12.2017г.

54

Гражданско дело No 8214/2017, VIII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 11.12.2017г.

55

Гражданско дело No 8665/2017, VIII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 11.12.2017г.

56

Гражданско дело No 8817/2017, XIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 11.12.2017г.

57

Гражданско дело No 8914/2017, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 11.12.2017г.

58

Гражданско дело No 9128/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 11.12.2017г.

59

Гражданско дело No 9257/2017, XIII състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Определение от 11.12.2017г.

60

Гражданско дело No 538/2017, VIII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 12.12.2017г.

61

Гражданско дело No 2019/2017, XII състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 12.12.2017г.

62

Гражданско дело No 3129/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 12.12.2017г.

63

Гражданско дело No 4153/2017, II състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 12.12.2017г.

64

Гражданско дело No 5513/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 12.12.2017г.

65

Гражданско дело No 5974/2017, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 12.12.2017г.

66

Гражданско дело No 6043/2017, XI състав

Производства по ограничаване и лишаване от родителски права

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 12.12.2017г.

67

Гражданско дело No 6894/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 12.12.2017г.

68

Гражданско дело No 7247/2017, I състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Определение от 12.12.2017г.

69

Гражданско дело No 7983/2017, XI състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 12.12.2017г.

70

Гражданско дело No 8326/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 12.12.2017г.

71

Гражданско дело No 8511/2017, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 12.12.2017г.

72

Гражданско дело No 8991/2017, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 12.12.2017г.

73

Гражданско дело No 1570/2017, IV състав

Искове по КЗ

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 13.12.2017г.

74

Гражданско дело No 4699/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 13.12.2017г.

75

Гражданско дело No 5213/2017, X състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 13.12.2017г.

76

Гражданско дело No 5406/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 13.12.2017г.

77

Гражданско дело No 5929/2017, V състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 13.12.2017г.

78

Гражданско дело No 5934/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 13.12.2017г.

79

Гражданско дело No 7080/2017, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 13.12.2017г.

80

Гражданско дело No 8251/2017, IV състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 13.12.2017г.

81

Гражданско дело No 8333/2017, X състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 13.12.2017г.

82

Гражданско дело No 8462/2017, V състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 13.12.2017г.

83

Гражданско дело No 8988/2017, XI състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 13.12.2017г.

84

Гражданско дело No 2024/2017, VII състав

Делба

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 14.12.2017г.

85

Гражданско дело No 2745/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 14.12.2017г.

86

Гражданско дело No 3596/2017, III състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 14.12.2017г.

87

Гражданско дело No 4648/2017, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 14.12.2017г.

88

Гражданско дело No 4878/2017, III състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 14.12.2017г.

89

Гражданско дело No 6230/2017, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 14.12.2017г.

90

Гражданско дело No 6273/2017, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 14.12.2017г.

91

Гражданско дело No 6774/2017, VI състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Определение от 14.12.2017г.

92

Гражданско дело No 7122/2017, XII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 14.12.2017г.

93

Гражданско дело No 7242/2017, VII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 14.12.2017г.

94

Гражданско дело No 7401/2017, II състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 14.12.2017г.

95

Гражданско дело No 7545/2017, II състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 14.12.2017г.

96

Гражданско дело No 7590/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 14.12.2017г.

97

Гражданско дело No 8651/2017, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 14.12.2017г.

98

Гражданско дело No 6957/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 15.12.2017г.

99

Гражданско дело No 2293/2017, I състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 15.12.2017г.

100

Гражданско дело No 3467/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 15.12.2017г.

101

Гражданско дело No 3782/2017, X състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 15.12.2017г.

102

Гражданско дело No 3819/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 15.12.2017г.

103

Гражданско дело No 4017/2017, III състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 15.12.2017г.

104

Гражданско дело No 4654/2017, I състав

Искове за недействителност на правни сделки

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 15.12.2017г.

105

Гражданско дело No 4903/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 15.12.2017г.

106

Гражданско дело No 5772/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 15.12.2017г.

107

Гражданско дело No 6007/2017, I състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 15.12.2017г.

108

Гражданско дело No 6587/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 15.12.2017г.

109

Гражданско дело No 6753/2017, II състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 15.12.2017г.

110

Гражданско дело No 7575/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 15.12.2017г.

111

Гражданско дело No 7989/2017, I състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 15.12.2017г.

112

Гражданско дело No 8761/2017, XI състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 15.12.2017г.

113

Гражданско дело No 8807/2017, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 15.12.2017г.

114

Гражданско дело No 8815/2017, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 15.12.2017г.

115

Гражданско дело No 8917/2017, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 15.12.2017г.

116

Гражданско дело No 8962/2017, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 15.12.2017г.

117

Гражданско дело No 9156/2017, XIII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 15.12.2017г.

118

Гражданско дело No 3818/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 18.12.2017г.

119

Гражданско дело No 4878/2017, III състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 18.12.2017г.

120

Гражданско дело No 4942/2017, VI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Определение от 18.12.2017г.

121

Гражданско дело No 5718/2017, VI състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Определение от 18.12.2017г.

122

Гражданско дело No 6361/2017, VII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 18.12.2017г.

123

Гражданско дело No 6588/2017, XII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 18.12.2017г.

124

Гражданско дело No 6733/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 18.12.2017г.

125

Гражданско дело No 7581/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 18.12.2017г.

126

Гражданско дело No 7824/2017, V състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 18.12.2017г.

127

Гражданско дело No 7867/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 18.12.2017г.

128

Гражданско дело No 7996/2017, VII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 18.12.2017г.

129

Гражданско дело No 8149/2017, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 18.12.2017г.

130

Гражданско дело No 8883/2017, II състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 18.12.2017г.

131

Гражданско дело No 8963/2017, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 18.12.2017г.

132

Гражданско дело No 8989/2017, XIII състав

Делба

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Определение от 18.12.2017г.

133

Гражданско дело No 2593/2016, XI състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 19.12.2017г.

134

Гражданско дело No 3941/2017, IV състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 19.12.2017г.

135

Гражданско дело No 4940/2017, XII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 19.12.2017г.

136

Гражданско дело No 7083/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 19.12.2017г.

137

Гражданско дело No 7333/2017, I състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 19.12.2017г.

138

Гражданско дело No 8066/2017, VIII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 19.12.2017г.

139

Гражданско дело No 8252/2017, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 19.12.2017г.

140

Гражданско дело No 8344/2017, XIII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 19.12.2017г.

141

Гражданско дело No 8348/2017, I състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 19.12.2017г.

142

Гражданско дело No 8976/2017, V състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 19.12.2017г.

143

Гражданско дело No 9468/2017, V състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 19.12.2017г.

144

Гражданско дело No 5315/2016, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 20.12.2017г.

145

Гражданско дело No 1140/2017, XI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 20.12.2017г.

146

Гражданско дело No 4886/2017, VI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Решение от 20.12.2017г.

147

Гражданско дело No 7395/2017, XII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 20.12.2017г.

148

Гражданско дело No 7570/2017, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 20.12.2017г.

149

Гражданско дело No 8014/2017, VI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Решение от 20.12.2017г.

150

Гражданско дело No 8708/2017, VI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Решение от 20.12.2017г.

151

Гражданско дело No 8854/2017, IV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 20.12.2017г.

152

Гражданско дело No 9037/2017, XIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 20.12.2017г.

153

Гражданско дело No 9252/2017, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 20.12.2017г.

154

Гражданско дело No 4063/2017, XII състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 21.12.2017г.

155

Гражданско дело No 5931/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 21.12.2017г.

156

Гражданско дело No 5935/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 21.12.2017г.

157

Гражданско дело No 7142/2017, IX състав

Иск за недействителност на завещателни разпореждания; недействителност на отказ от наследство

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 21.12.2017г.

158

Гражданско дело No 7571/2017, XI състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 21.12.2017г.

159

Гражданско дело No 7828/2017, VII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 21.12.2017г.

160

Гражданско дело No 7875/2017, IX състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 21.12.2017г.

161

Гражданско дело No 8015/2017, V състав

Делба

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 21.12.2017г.

162

Гражданско дело No 8503/2017, VII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 21.12.2017г.

163

Гражданско дело No 9168/2017, XII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 21.12.2017г.

164

Гражданско дело No 6291/2016, II състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 22.12.2017г.

165

Гражданско дело No 1409/2017, VII състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 22.12.2017г.

166

Гражданско дело No 1569/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 22.12.2017г.

167

Гражданско дело No 4323/2017, II състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 22.12.2017г.

168

Гражданско дело No 4390/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 22.12.2017г.

169

Гражданско дело No 4877/2017, X състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 22.12.2017г.

170

Гражданско дело No 6621/2017, X състав

Делба

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 22.12.2017г.

171

Гражданско дело No 7074/2017, X състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 22.12.2017г.

172

Гражданско дело No 8063/2017, X състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 22.12.2017г.

173

Гражданско дело No 8215/2017, XII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 22.12.2017г.

174

Гражданско дело No 8714/2017, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 22.12.2017г.

175

Гражданско дело No 5613/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 28.12.2017г.

176

Гражданско дело No 1837/2017, II състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 28.12.2017г.

177

Гражданско дело No 2020/2017, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 28.12.2017г.

178

Гражданско дело No 5807/2017, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 28.12.2017г.

179

Гражданско дело No 7057/2017, II състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 28.12.2017г.

180

Гражданско дело No 7551/2017, IX състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 28.12.2017г.

181

Гражданско дело No 7729/2017, IX състав

Делба

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 28.12.2017г.

182

Гражданско дело No 7865/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 28.12.2017г.

183

Гражданско дело No 8016/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 28.12.2017г.

184

Гражданско дело No 8061/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 28.12.2017г.

185

Гражданско дело No 8588/2017, IX състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 28.12.2017г.

186

Гражданско дело No 8974/2017, VIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 28.12.2017г.

187

Гражданско дело No 9040/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 28.12.2017г.

188

Гражданско дело No 9203/2017, IX състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 28.12.2017г.

189

Гражданско дело No 1432/2017, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 29.12.2017г.

190

Гражданско дело No 3832/2017, X състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 29.12.2017г.

191

Гражданско дело No 5349/2017, X състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 29.12.2017г.

192

Гражданско дело No 5930/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 29.12.2017г.

193

Гражданско дело No 5995/2017, VIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 29.12.2017г.

194

Гражданско дело No 6262/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 29.12.2017г.

195

Гражданско дело No 6372/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 29.12.2017г.

196

Гражданско дело No 6863/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 29.12.2017г.

197

Гражданско дело No 6897/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 29.12.2017г.

198

Гражданско дело No 7121/2017, VIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 29.12.2017г.

199

Гражданско дело No 7141/2017, VIII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 29.12.2017г.

200

Гражданско дело No 7145/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 29.12.2017г.

201

Гражданско дело No 7584/2017, X състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 29.12.2017г.

202

Гражданско дело No 7807/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 29.12.2017г.

203

Гражданско дело No 8013/2017, X състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 29.12.2017г.

204

Гражданско дело No 8020/2017, X състав

Искове по КЗ

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 29.12.2017г.

205

Гражданско дело No 8499/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 29.12.2017г.

206

Гражданско дело No 9178/2017, II състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 29.12.2017г.

207

Гражданско дело No 9258/2017, X състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 29.12.2017г.

208

Гражданско дело No 9302/2017, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 29.12.2017г.