РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПЛЕВЕН
Справка за свършените ГРАЖДАНСКИ дела през месец ДЕКЕМВРИ 2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 5258/2015, IX състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 1.12.2016г.

2

Гражданско дело No 3289/2016, IV състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 1.12.2016г.

3

Гражданско дело No 5036/2016, IX състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 1.12.2016г.

4

Гражданско дело No 6059/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 1.12.2016г.

5

Гражданско дело No 6592/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 1.12.2016г.

6

Гражданско дело No 6714/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 1.12.2016г.

7

Гражданско дело No 6826/2016, IV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 1.12.2016г.

8

Гражданско дело No 6905/2016, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 1.12.2016г.

9

Гражданско дело No 7108/2016, I състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Определение от 1.12.2016г.

10

Гражданско дело No 7730/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 1.12.2016г.

11

Гражданско дело No 8188/2016, I състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Определение от 1.12.2016г.

12

Гражданско дело No 8221/2016, IV състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 1.12.2016г.

13

Гражданско дело No 8358/2016, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 1.12.2016г.

14

Гражданско дело No 8420/2016, IV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 1.12.2016г.

15

Гражданско дело No 8881/2016, VII състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 1.12.2016г.

16

Гражданско дело No 4745/2015, IV състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 2.12.2016г.

17

Гражданско дело No 3947/2016, V състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 2.12.2016г.

18

Гражданско дело No 4765/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 2.12.2016г.

19

Гражданско дело No 5033/2016, III състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 2.12.2016г.

20

Гражданско дело No 5785/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 2.12.2016г.

21

Гражданско дело No 5929/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 2.12.2016г.

22

Гражданско дело No 6483/2016, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 2.12.2016г.

23

Гражданско дело No 6486/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 2.12.2016г.

24

Гражданско дело No 7728/2016, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 2.12.2016г.

25

Гражданско дело No 7743/2016, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 2.12.2016г.

26

Гражданско дело No 8153/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 2.12.2016г.

27

Гражданско дело No 8372/2016, VIII състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 2.12.2016г.

28

Гражданско дело No 2006/2016, III състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 4.12.2016г.

29

Гражданско дело No 6934/2016, III състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 4.12.2016г.

30

Гражданско дело No 1720/2016, XII състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 5.12.2016г.

31

Гражданско дело No 1836/2016, IX състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 5.12.2016г.

32

Гражданско дело No 5854/2016, X състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 5.12.2016г.

33

Гражданско дело No 8734/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 5.12.2016г.

34

Гражданско дело No 4651/2015, IX състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 6.12.2016г.

35

Гражданско дело No 979/2016, II състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 6.12.2016г.

36

Гражданско дело No 2140/2016, IV състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 6.12.2016г.

37

Гражданско дело No 3564/2016, VII състав

Иск за нищожност на делба

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 6.12.2016г.

38

Гражданско дело No 4317/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 6.12.2016г.

39

Гражданско дело No 5392/2016, II състав

Искове за недействителност на правни сделки

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 6.12.2016г.

40

Гражданско дело No 6257/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 6.12.2016г.

41

Гражданско дело No 7745/2016, IV състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 6.12.2016г.

42

Гражданско дело No 8002/2016, XII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 6.12.2016г.

43

Гражданско дело No 8014/2016, II състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 6.12.2016г.

44

Гражданско дело No 8309/2016, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 6.12.2016г.

45

Гражданско дело No 8355/2016, V състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 6.12.2016г.

46

Гражданско дело No 3899/2016, IX състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 7.12.2016г.

47

Гражданско дело No 5619/2016, V състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 7.12.2016г.

48

Гражданско дело No 5774/2016, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 7.12.2016г.

49

Гражданско дело No 6179/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 7.12.2016г.

50

Гражданско дело No 6571/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 7.12.2016г.

51

Гражданско дело No 6583/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 7.12.2016г.

52

Гражданско дело No 6757/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 7.12.2016г.

53

Гражданско дело No 7278/2016, II състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 7.12.2016г.

54

Гражданско дело No 7457/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 7.12.2016г.

55

Гражданско дело No 8302/2016, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 7.12.2016г.

56

Гражданско дело No 8306/2016, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 7.12.2016г.

57

Гражданско дело No 8369/2016, II състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 7.12.2016г.

58

Гражданско дело No 9145/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 7.12.2016г.

59

Гражданско дело No 9153/2016, XI състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 7.12.2016г.

60

Гражданско дело No 6726/2015, I състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 8.12.2016г.

61

Гражданско дело No 2622/2016, VII състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 8.12.2016г.

62

Гражданско дело No 3533/2016, X състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 8.12.2016г.

63

Гражданско дело No 3950/2016, II състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 8.12.2016г.

64

Гражданско дело No 3957/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 8.12.2016г.

65

Гражданско дело No 4384/2016, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 8.12.2016г.

66

Гражданско дело No 4975/2016, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 8.12.2016г.

67

Гражданско дело No 6123/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 8.12.2016г.

68

Гражданско дело No 6480/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 8.12.2016г.

69

Гражданско дело No 6797/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 8.12.2016г.

70

Гражданско дело No 6890/2016, I състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 8.12.2016г.

71

Гражданско дело No 6955/2016, XI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 8.12.2016г.

72

Гражданско дело No 7392/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 8.12.2016г.

73

Гражданско дело No 8513/2016, IV състав

Облигационни искове между съсобственици

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 8.12.2016г.

74

Гражданско дело No 8650/2016, XI състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 8.12.2016г.

75

Гражданско дело No 8669/2016, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 8.12.2016г.

76

Гражданско дело No 9215/2016, IV състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 8.12.2016г.

77

Гражданско дело No 3822/2016, XII състав

Искове по КЗ

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 9.12.2016г.

78

Гражданско дело No 4127/2016, VII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 9.12.2016г.

79

Гражданско дело No 5020/2016, XI състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 9.12.2016г.

80

Гражданско дело No 5420/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 9.12.2016г.

81

Гражданско дело No 6141/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 9.12.2016г.

82

Гражданско дело No 6484/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 9.12.2016г.

83

Гражданско дело No 6753/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Определение от 9.12.2016г.

84

Гражданско дело No 6796/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 9.12.2016г.

85

Гражданско дело No 6817/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Определение от 9.12.2016г.

86

Гражданско дело No 740/2016, VII състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 12.12.2016г.

87

Гражданско дело No 4479/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 12.12.2016г.

88

Гражданско дело No 5591/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 12.12.2016г.

89

Гражданско дело No 5661/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 12.12.2016г.

90

Гражданско дело No 6093/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 12.12.2016г.

91

Гражданско дело No 6360/2016, IV състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 12.12.2016г.

92

Гражданско дело No 6377/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 12.12.2016г.

93

Гражданско дело No 6567/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 12.12.2016г.

94

Гражданско дело No 6575/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 12.12.2016г.

95

Гражданско дело No 6703/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 12.12.2016г.

96

Гражданско дело No 6818/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 12.12.2016г.

97

Гражданско дело No 7599/2016, IX състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 12.12.2016г.

98

Гражданско дело No 7914/2016, II състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 12.12.2016г.

99

Гражданско дело No 8180/2016, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 12.12.2016г.

100

Гражданско дело No 8238/2016, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 12.12.2016г.

101

Гражданско дело No 8419/2016, XII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 12.12.2016г.

102

Гражданско дело No 3592/2016, VII състав

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 13.12.2016г.

103

Гражданско дело No 4307/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 13.12.2016г.

104

Гражданско дело No 5276/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 13.12.2016г.

105

Гражданско дело No 5454/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 13.12.2016г.

106

Гражданско дело No 5663/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 13.12.2016г.

107

Гражданско дело No 6139/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 13.12.2016г.

108

Гражданско дело No 6176/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 13.12.2016г.

109

Гражданско дело No 6322/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 13.12.2016г.

110

Гражданско дело No 6485/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 13.12.2016г.

111

Гражданско дело No 6591/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 13.12.2016г.

112

Гражданско дело No 6806/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 13.12.2016г.

113

Гражданско дело No 6816/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 13.12.2016г.

114

Гражданско дело No 6820/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 13.12.2016г.

115

Гражданско дело No 6926/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 13.12.2016г.

116

Гражданско дело No 6933/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 13.12.2016г.

117

Гражданско дело No 7056/2016, IX състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 13.12.2016г.

118

Гражданско дело No 7427/2016, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 13.12.2016г.

119

Гражданско дело No 7456/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 13.12.2016г.

120

Гражданско дело No 7601/2016, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 13.12.2016г.

121

Гражданско дело No 7614/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 13.12.2016г.

122

Гражданско дело No 7746/2016, I състав

Искове за недействителност на правни сделки

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 13.12.2016г.

123

Гражданско дело No 7835/2016, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 13.12.2016г.

124

Гражданско дело No 7910/2016, IX състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 13.12.2016г.

125

Гражданско дело No 8308/2016, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 13.12.2016г.

126

Гражданско дело No 4402/2016, XI състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 14.12.2016г.

127

Гражданско дело No 4480/2016, XII състав

Облигационни искове между съсобственици

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 14.12.2016г.

128

Гражданско дело No 5317/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 14.12.2016г.

129

Гражданско дело No 5391/2016, XII състав

Искове за недействителност на правни сделки

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 14.12.2016г.

130

Гражданско дело No 6083/2016, XI състав

Искове по ЗОДОВ

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 14.12.2016г.

131

Гражданско дело No 6125/2016, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 14.12.2016г.

132

Гражданско дело No 6793/2016, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 14.12.2016г.

133

Гражданско дело No 6811/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 14.12.2016г.

134

Гражданско дело No 7394/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 14.12.2016г.

135

Гражданско дело No 7701/2016, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 14.12.2016г.

136

Гражданско дело No 8371/2016, IV състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 14.12.2016г.

137

Гражданско дело No 8373/2016, IV състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 14.12.2016г.

138

Гражданско дело No 8376/2016, IV състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 14.12.2016г.

139

Гражданско дело No 8654/2016, IV състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 14.12.2016г.

140

Гражданско дело No 3644/2016, XI състав

Искове за недействителност на правни сделки

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 15.12.2016г.

141

Гражданско дело No 4414/2016, V състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 15.12.2016г.

142

Гражданско дело No 4645/2016, II състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 15.12.2016г.

143

Гражданско дело No 5272/2016, VII състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 15.12.2016г.

144

Гражданско дело No 6060/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 15.12.2016г.

145

Гражданско дело No 6136/2016, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 15.12.2016г.

146

Гражданско дело No 7085/2016, XI състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 15.12.2016г.

147

Гражданско дело No 7242/2016, IX състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 15.12.2016г.

148

Гражданско дело No 7403/2016, IV състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 15.12.2016г.

149

Гражданско дело No 7972/2016, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 15.12.2016г.

150

Гражданско дело No 8227/2016, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 15.12.2016г.

151

Гражданско дело No 8409/2016, X състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 15.12.2016г.

152

Гражданско дело No 5505/2013, IX състав

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 16.12.2016г.

153

Гражданско дело No 1647/2016, V състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 16.12.2016г.

154

Гражданско дело No 3256/2016, V състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 16.12.2016г.

155

Гражданско дело No 4188/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 16.12.2016г.

156

Гражданско дело No 5092/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 16.12.2016г.

157

Гражданско дело No 6321/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 16.12.2016г.

158

Гражданско дело No 6476/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 16.12.2016г.

159

Гражданско дело No 6582/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 16.12.2016г.

160

Гражданско дело No 6754/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 16.12.2016г.

161

Гражданско дело No 6802/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 16.12.2016г.

162

Гражданско дело No 7657/2016, I състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 16.12.2016г.

163

Гражданско дело No 8653/2016, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 16.12.2016г.

164

Гражданско дело No 8687/2016, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 16.12.2016г.

165

Гражданско дело No 8761/2016, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 16.12.2016г.

166

Гражданско дело No 9151/2016, XII състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 16.12.2016г.

167

Гражданско дело No 9346/2016, VIII състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 16.12.2016г.

168

Гражданско дело No 9408/2016, VIII състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 16.12.2016г.

169

Гражданско дело No 3139/2016, V състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 17.12.2016г.

170

Гражданско дело No 4105/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 17.12.2016г.

171

Гражданско дело No 5037/2016, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 17.12.2016г.

172

Гражданско дело No 3323/2016, V състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 18.12.2016г.

173

Гражданско дело No 2409/2016, X състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 19.12.2016г.

174

Гражданско дело No 4099/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 19.12.2016г.

175

Гражданско дело No 4977/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 19.12.2016г.

176

Гражданско дело No 5390/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 19.12.2016г.

177

Гражданско дело No 5551/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 19.12.2016г.

178

Гражданско дело No 5716/2016, X състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 19.12.2016г.

179

Гражданско дело No 6135/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 19.12.2016г.

180

Гражданско дело No 6239/2016, X състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 19.12.2016г.

181

Гражданско дело No 6481/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 19.12.2016г.

182

Гражданско дело No 6498/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 19.12.2016г.

183

Гражданско дело No 6502/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 19.12.2016г.

184

Гражданско дело No 6503/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 19.12.2016г.

185

Гражданско дело No 6569/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 19.12.2016г.

186

Гражданско дело No 6590/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 19.12.2016г.

187

Гражданско дело No 6747/2016, XI състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 19.12.2016г.

188

Гражданско дело No 6786/2016, II състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 19.12.2016г.

189

Гражданско дело No 7115/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 19.12.2016г.

190

Гражданско дело No 7239/2016, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 19.12.2016г.

191

Гражданско дело No 7367/2016, X състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 19.12.2016г.

192

Гражданско дело No 7535/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 19.12.2016г.

193

Гражданско дело No 8301/2016, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 19.12.2016г.

194

Гражданско дело No 8318/2016, X състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 19.12.2016г.

195

Гражданско дело No 8347/2016, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 19.12.2016г.

196

Гражданско дело No 8381/2016, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 19.12.2016г.

197

Гражданско дело No 8671/2016, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 19.12.2016г.

198

Гражданско дело No 9514/2016, II състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 19.12.2016г.

199

Гражданско дело No 4097/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 20.12.2016г.

200

Гражданско дело No 4751/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 20.12.2016г.

201

Гражданско дело No 5456/2016, XII състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 20.12.2016г.

202

Гражданско дело No 5737/2016, XII състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 20.12.2016г.

203

Гражданско дело No 6212/2016, III състав

Искове на работника или служителя за други обезщетения при непрекратено ТПО

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 20.12.2016г.

204

Гражданско дело No 6784/2016, II състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 20.12.2016г.

205

Гражданско дело No 7121/2016, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 20.12.2016г.

206

Гражданско дело No 7125/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 20.12.2016г.

207

Гражданско дело No 7130/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 20.12.2016г.

208

Гражданско дело No 7238/2016, VII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 20.12.2016г.

209

Гражданско дело No 7260/2016, VIII състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 20.12.2016г.

210

Гражданско дело No 8397/2016, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 20.12.2016г.

211

Гражданско дело No 8649/2016, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 20.12.2016г.

212

Гражданско дело No 8666/2016, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 20.12.2016г.

213

Гражданско дело No 1724/2015, IV състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 21.12.2016г.

214

Гражданско дело No 2173/2016, III състав

ИСКОВЕ ПО КТ

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 21.12.2016г.

215

Гражданско дело No 4753/2016, III състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 21.12.2016г.

216

Гражданско дело No 5318/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 21.12.2016г.

217

Гражданско дело No 5760/2016, XII състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 21.12.2016г.

218

Гражданско дело No 5918/2016, V състав

Делба

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 21.12.2016г.

219

Гражданско дело No 6053/2016, V състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 21.12.2016г.

220

Гражданско дело No 6588/2016, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 21.12.2016г.

221

Гражданско дело No 7117/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 21.12.2016г.

222

Гражданско дело No 7123/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 21.12.2016г.

223

Гражданско дело No 7136/2016, I състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 21.12.2016г.

224

Гражданско дело No 7538/2016, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 21.12.2016г.

225

Гражданско дело No 7630/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 21.12.2016г.

226

Гражданско дело No 7754/2016, I състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 21.12.2016г.

227

Гражданско дело No 7834/2016, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 21.12.2016г.

228

Гражданско дело No 7930/2016, VII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 21.12.2016г.

229

Гражданско дело No 7932/2016, V състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 21.12.2016г.

230

Гражданско дело No 8020/2016, I състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 21.12.2016г.

231

Гражданско дело No 8190/2016, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 21.12.2016г.

232

Гражданско дело No 8191/2016, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 21.12.2016г.

233

Гражданско дело No 8192/2016, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 21.12.2016г.

234

Гражданско дело No 8380/2016, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 21.12.2016г.

235

Гражданско дело No 8415/2016, I състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 21.12.2016г.

236

Гражданско дело No 8475/2016, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 21.12.2016г.

237

Гражданско дело No 8568/2016, XII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 21.12.2016г.

238

Гражданско дело No 8672/2016, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 21.12.2016г.

239

Гражданско дело No 9089/2016, V състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 21.12.2016г.

240

Гражданско дело No 9161/2016, IV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 21.12.2016г.

241

Гражданско дело No 9165/2016, IX състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Заповед за защита от

242

Гражданско дело No 9165/2016, IX състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 21.12.2016г.

243

Гражданско дело No 9178/2016, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 21.12.2016г.

244

Гражданско дело No 9195/2016, V състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 21.12.2016г.

245

Гражданско дело No 9513/2016, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 21.12.2016г.

246

Гражданско дело No 5095/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 22.12.2016г.

247

Гражданско дело No 5260/2016, III състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 22.12.2016г.

248

Гражданско дело No 6479/2016, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 22.12.2016г.

249

Гражданско дело No 6896/2016, V състав

Делба

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 22.12.2016г.

250

Гражданско дело No 7406/2016, XI състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 22.12.2016г.

251

Гражданско дело No 7628/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 22.12.2016г.

252

Гражданско дело No 7669/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 22.12.2016г.

253

Гражданско дело No 7712/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 22.12.2016г.

254

Гражданско дело No 7748/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 22.12.2016г.

255

Гражданско дело No 8239/2016, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 22.12.2016г.

256

Гражданско дело No 9239/2016, IX състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 22.12.2016г.

257

Гражданско дело No 6313/2015, IX състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 23.12.2016г.

258

Гражданско дело No 3581/2016, V състав

ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 23.12.2016г.

259

Гражданско дело No 4016/2016, X състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 23.12.2016г.

260

Гражданско дело No 5586/2016, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 23.12.2016г.

261

Гражданско дело No 6137/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 23.12.2016г.

262

Гражданско дело No 6513/2016, III състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 23.12.2016г.

263

Гражданско дело No 6804/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 23.12.2016г.

264

Гражданско дело No 6815/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 23.12.2016г.

265

Гражданско дело No 7110/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 23.12.2016г.

266

Гражданско дело No 9663/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 23.12.2016г.

267

Гражданско дело No 4123/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 27.12.2016г.

268

Гражданско дело No 4308/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 27.12.2016г.

269

Гражданско дело No 5780/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 27.12.2016г.

270

Гражданско дело No 6570/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 27.12.2016г.

271

Гражданско дело No 6572/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 27.12.2016г.

272

Гражданско дело No 6807/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 27.12.2016г.

273

Гражданско дело No 6902/2016, VIII състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 27.12.2016г.

274

Гражданско дело No 6959/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 27.12.2016г.

275

Гражданско дело No 7116/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 27.12.2016г.

276

Гражданско дело No 7632/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 27.12.2016г.

277

Гражданско дело No 7749/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 27.12.2016г.

278

Гражданско дело No 8476/2016, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 27.12.2016г.

279

Гражданско дело No 8569/2016, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 27.12.2016г.

280

Гражданско дело No 9206/2016, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 27.12.2016г.

281

Гражданско дело No 9322/2016, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 27.12.2016г.

282

Гражданско дело No 6063/2016, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 28.12.2016г.

283

Гражданско дело No 6501/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 28.12.2016г.

284

Гражданско дело No 6803/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 28.12.2016г.

285

Гражданско дело No 7109/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 28.12.2016г.

286

Гражданско дело No 7262/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 28.12.2016г.

287

Гражданско дело No 4033/2015, X състав

ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 29.12.2016г.

288

Гражданско дело No 2785/2016, IV състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 29.12.2016г.

289

Гражданско дело No 3540/2016, X състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 29.12.2016г.

290

Гражданско дело No 4327/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 29.12.2016г.

291

Гражданско дело No 4778/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 29.12.2016г.
В законна сила от 29.12.2016г.

292

Гражданско дело No 5090/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 29.12.2016г.
В законна сила от 29.12.2016г.

293

Гражданско дело No 5384/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 29.12.2016г.

294

Гражданско дело No 5662/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 29.12.2016г.

295

Гражданско дело No 5736/2016, X състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 29.12.2016г.

296

Гражданско дело No 5782/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 29.12.2016г.

297

Гражданско дело No 5935/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 29.12.2016г.

298

Гражданско дело No 5967/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 29.12.2016г.

299

Гражданско дело No 6126/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 29.12.2016г.

300

Гражданско дело No 6181/2016, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 29.12.2016г.

301

Гражданско дело No 6324/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 29.12.2016г.

302

Гражданско дело No 6482/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 29.12.2016г.

303

Гражданско дело No 6573/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 29.12.2016г.

304

Гражданско дело No 6595/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 29.12.2016г.

305

Гражданско дело No 6798/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 29.12.2016г.

306

Гражданско дело No 6800/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 29.12.2016г.

307

Гражданско дело No 6810/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 29.12.2016г.

308

Гражданско дело No 7122/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 29.12.2016г.

309

Гражданско дело No 7393/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 29.12.2016г.

310

Гражданско дело No 7460/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 29.12.2016г.

311

Гражданско дело No 7664/2016, VII състав

Делба

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 29.12.2016г.

312

Гражданско дело No 7702/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 29.12.2016г.

313

Гражданско дело No 8339/2016, X състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 29.12.2016г.

314

Гражданско дело No 8410/2016, II състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 29.12.2016г.

315

Гражданско дело No 8493/2016, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 29.12.2016г.

316

Гражданско дело No 8686/2016, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 29.12.2016г.

317

Гражданско дело No 9088/2016, X състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 29.12.2016г.

318

Гражданско дело No 9188/2016, VII състав

Искове по ЗЗПотр.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 29.12.2016г.

319

Гражданско дело No 9231/2016, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 29.12.2016г.

320

Гражданско дело No 9237/2016, VIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 29.12.2016г.

321

Гражданско дело No 9411/2016, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 29.12.2016г.

322

Гражданско дело No 9522/2016, VII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 29.12.2016г.

323

Гражданско дело No 4999/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 30.12.2016г.

324

Гражданско дело No 6161/2016, XI състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 30.12.2016г.

325

Гражданско дело No 6241/2016, II състав

Искове за обезщетение по чл. 200 КТ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 30.12.2016г.

326

Гражданско дело No 6348/2016, II състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 30.12.2016г.

327

Гражданско дело No 6500/2016, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 30.12.2016г.

328

Гражданско дело No 6925/2016, XI състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 30.12.2016г.

329

Гражданско дело No 7663/2016, VIII състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 30.12.2016г.

330

Гражданско дело No 7722/2016, XI състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 30.12.2016г.

331

Гражданско дело No 8565/2016, XI състав

Облигационни искове между съсобственици

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 30.12.2016г.

332

Гражданско дело No 8652/2016, II състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 30.12.2016г.

333

Гражданско дело No 9141/2016, VIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 30.12.2016г.

334

Гражданско дело No 9264/2016, VIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 30.12.2016г.

335

Гражданско дело No 9351/2016, VIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 30.12.2016г.