РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПЛЕВЕН
Справка за свършените ГРАЖДАНСКИ дела през месец НОЕМВРИ 2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 3514/2015, VII състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 1.11.2016г.

2

Гражданско дело No 72/2016, I състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 1.11.2016г.

3

Гражданско дело No 3517/2016, I състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 1.11.2016г.

4

Гражданско дело No 3988/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 1.11.2016г.

5

Гражданско дело No 4113/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 1.11.2016г.

6

Гражданско дело No 4125/2016, V състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 1.11.2016г.

7

Гражданско дело No 5258/2016, X състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 1.11.2016г.

8

Гражданско дело No 5275/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 1.11.2016г.

9

Гражданско дело No 5621/2016, IV състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 1.11.2016г.

10

Гражданско дело No 6092/2016, VII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 1.11.2016г.

11

Гражданско дело No 6834/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 1.11.2016г.

12

Гражданско дело No 7450/2016, IV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 1.11.2016г.

13

Гражданско дело No 7833/2016, X състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 1.11.2016г.

14

Гражданско дело No 7852/2016, IV състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 1.11.2016г.

15

Гражданско дело No 3124/2016, XII състав

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 2.11.2016г.

16

Гражданско дело No 3127/2016, III състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 2.11.2016г.

17

Гражданско дело No 3511/2016, V състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 2.11.2016г.

18

Гражданско дело No 3948/2016, VII състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 2.11.2016г.

19

Гражданско дело No 4014/2016, IV състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 2.11.2016г.

20

Гражданско дело No 4756/2016, II състав

Делба

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 2.11.2016г.

21

Гражданско дело No 5720/2016, IV състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 2.11.2016г.

22

Гражданско дело No 6145/2016, III състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 2.11.2016г.

23

Гражданско дело No 6581/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 2.11.2016г.

24

Гражданско дело No 7057/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 2.11.2016г.

25

Гражданско дело No 8090/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 2.11.2016г.

26

Гражданско дело No 8091/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 2.11.2016г.

27

Гражданско дело No 8155/2016, X състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 2.11.2016г.

28

Гражданско дело No 4057/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 3.11.2016г.

29

Гражданско дело No 4310/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 3.11.2016г.

30

Гражданско дело No 4356/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 3.11.2016г.

31

Гражданско дело No 6792/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 3.11.2016г.

32

Гражданско дело No 7520/2016, XI състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 3.11.2016г.

33

Гражданско дело No 4015/2016, III състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 4.11.2016г.

34

Гражданско дело No 4088/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 4.11.2016г.

35

Гражданско дело No 4191/2016, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 4.11.2016г.

36

Гражданско дело No 4323/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 4.11.2016г.

37

Гражданско дело No 4635/2016, III състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 4.11.2016г.

38

Гражданско дело No 4764/2016, III състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 4.11.2016г.

39

Гражданско дело No 4971/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 4.11.2016г.

40

Гражданско дело No 4979/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 4.11.2016г.

41

Гражданско дело No 5029/2016, III състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 4.11.2016г.

42

Гражданско дело No 5263/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 4.11.2016г.

43

Гражданско дело No 5549/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 4.11.2016г.

44

Гражданско дело No 6319/2016, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 4.11.2016г.

45

Гражданско дело No 6587/2016, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 4.11.2016г.

46

Гражданско дело No 7858/2016, VIII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 4.11.2016г.

47

Гражданско дело No 1210/2016, II състав

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 6.11.2016г.

48

Гражданско дело No 3311/2016, II състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 6.11.2016г.

49

Гражданско дело No 3991/2016, II състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 6.11.2016г.

50

Гражданско дело No 4309/2016, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 6.11.2016г.

51

Гражданско дело No 4325/2016, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 6.11.2016г.

52

Гражданско дело No 4328/2016, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 6.11.2016г.

53

Гражданско дело No 2119/2016, III състав

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 7.11.2016г.

54

Гражданско дело No 2126/2016, IX състав

ИСКОВЕ ПО КТ

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 7.11.2016г.

55

Гражданско дело No 2129/2016, I състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 7.11.2016г.

56

Гражданско дело No 2618/2016, X състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 7.11.2016г.

57

Гражданско дело No 2645/2016, X състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 7.11.2016г.

58

Гражданско дело No 2945/2016, X състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 7.11.2016г.

59

Гражданско дело No 3132/2016, X състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 7.11.2016г.

60

Гражданско дело No 3144/2016, X състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 7.11.2016г.

61

Гражданско дело No 3227/2016, X състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 7.11.2016г.

62

Гражданско дело No 3232/2016, X състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 7.11.2016г.

63

Гражданско дело No 3266/2016, X състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 7.11.2016г.

64

Гражданско дело No 4059/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 7.11.2016г.

65

Гражданско дело No 4070/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 7.11.2016г.

66

Гражданско дело No 4092/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 7.11.2016г.

67

Гражданско дело No 4117/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 7.11.2016г.

68

Гражданско дело No 4313/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 7.11.2016г.

69

Гражданско дело No 4324/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 7.11.2016г.

70

Гражданско дело No 4350/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 7.11.2016г.

71

Гражданско дело No 4352/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 7.11.2016г.

72

Гражданско дело No 4474/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 7.11.2016г.

73

Гражданско дело No 4896/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 7.11.2016г.

74

Гражданско дело No 4970/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 7.11.2016г.

75

Гражданско дело No 4995/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 7.11.2016г.

76

Гражданско дело No 5266/2016, X състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 7.11.2016г.

77

Гражданско дело No 5615/2016, IX състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 7.11.2016г.

78

Гражданско дело No 6260/2016, X състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 7.11.2016г.

79

Гражданско дело No 6556/2016, XII състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 7.11.2016г.

80

Гражданско дело No 6724/2016, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 7.11.2016г.

81

Гражданско дело No 7119/2016, IX състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 7.11.2016г.

82

Гражданско дело No 7432/2016, X състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 7.11.2016г.

83

Гражданско дело No 7856/2016, III състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 7.11.2016г.

84

Гражданско дело No 7905/2016, IV състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 7.11.2016г.

85

Гражданско дело No 1041/2015, II състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 8.11.2016г.

86

Гражданско дело No 3281/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 8.11.2016г.

87

Гражданско дело No 4976/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 8.11.2016г.

88

Гражданско дело No 5418/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 8.11.2016г.

89

Гражданско дело No 5548/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 8.11.2016г.

90

Гражданско дело No 5590/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 8.11.2016г.

91

Гражданско дело No 6706/2016, VIII състав

Искове по ЗУЕС

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 8.11.2016г.

92

Гражданско дело No 6727/2016, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 8.11.2016г.

93

Гражданско дело No 6941/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 8.11.2016г.

94

Гражданско дело No 6946/2016, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 8.11.2016г.

95

Гражданско дело No 7078/2016, XII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 8.11.2016г.

96

Гражданско дело No 7280/2016, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 8.11.2016г.

97

Гражданско дело No 7291/2016, III състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 8.11.2016г.

98

Гражданско дело No 7366/2016, VII състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 8.11.2016г.

99

Гражданско дело No 7661/2016, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 8.11.2016г.

100

Гражданско дело No 7695/2016, IX състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 8.11.2016г.

101

Гражданско дело No 7836/2016, III състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 8.11.2016г.

102

Гражданско дело No 7880/2016, IV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 8.11.2016г.

103

Гражданско дело No 4017/2016, XI състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 9.11.2016г.

104

Гражданско дело No 4669/2016, IX състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 9.11.2016г.

105

Гражданско дело No 5027/2016, IV състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 9.11.2016г.

106

Гражданско дело No 5159/2016, XI състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 9.11.2016г.

107

Гражданско дело No 5386/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 9.11.2016г.

108

Гражданско дело No 5712/2016, X състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 9.11.2016г.

109

Гражданско дело No 5713/2016, X състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 9.11.2016г.

110

Гражданско дело No 5789/2016, IX състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 9.11.2016г.

111

Гражданско дело No 6122/2016, IX състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 9.11.2016г.

112

Гражданско дело No 6140/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 9.11.2016г.

113

Гражданско дело No 7451/2016, VIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 9.11.2016г.

114

Гражданско дело No 7898/2016, XII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 9.11.2016г.

115

Гражданско дело No 7901/2016, XII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 9.11.2016г.

116

Гражданско дело No 4419/2015, XII състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 10.11.2016г.

117

Гражданско дело No 5119/2015, IX състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 10.11.2016г.

118

Гражданско дело No 3028/2016, IX състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 10.11.2016г.

119

Гражданско дело No 3518/2016, V състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 10.11.2016г.

120

Гражданско дело No 4401/2016, IX състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 10.11.2016г.

121

Гражданско дело No 5274/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 10.11.2016г.

122

Гражданско дело No 5751/2016, IX състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 10.11.2016г.

123

Гражданско дело No 6258/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 10.11.2016г.

124

Гражданско дело No 6882/2016, XII състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 10.11.2016г.

125

Гражданско дело No 7452/2016, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 10.11.2016г.

126

Гражданско дело No 7931/2016, V състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 10.11.2016г.

127

Гражданско дело No 8327/2016, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 10.11.2016г.

128

Гражданско дело No 3069/2015, IX състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 11.11.2016г.

129

Гражданско дело No 3243/2015, XII състав

ИСКОВЕ ПО КТ

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 11.11.2016г.

130

Гражданско дело No 1924/2016, X състав

ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 11.11.2016г.

131

Гражданско дело No 3619/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 11.11.2016г.

132

Гражданско дело No 4058/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 11.11.2016г.

133

Гражданско дело No 4364/2016, VII състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 11.11.2016г.

134

Гражданско дело No 4746/2016, I състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 11.11.2016г.

135

Гражданско дело No 5261/2016, VII състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 11.11.2016г.

136

Гражданско дело No 5644/2016, I състав

Искове за недействителност на правни сделки

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 11.11.2016г.

137

Гражданско дело No 6132/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 11.11.2016г.

137

Гражданско дело No 6266/2016, IX състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 11.11.2016г.

139

Гражданско дело No 6471/2016, VIII състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 11.11.2016г.

140

Гражданско дело No 6563/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 11.11.2016г.

141

Гражданско дело No 7912/2016, V състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 11.11.2016г.

142

Гражданско дело No 4086/2016, V състав

Искове за недействителност на правни сделки

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 12.11.2016г.

143

Гражданско дело No 5987/2015, V състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 14.11.2016г.

144

Гражданско дело No 2593/2016, XI състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 14.11.2016г.

145

Гражданско дело No 4111/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 14.11.2016г.

146

Гражданско дело No 4332/2016, V състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 14.11.2016г.

147

Гражданско дело No 4880/2016, IX състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 14.11.2016г.

148

Гражданско дело No 4884/2016, IV състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 14.11.2016г.

149

Гражданско дело No 5593/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 14.11.2016г.

150

Гражданско дело No 5764/2016, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 14.11.2016г.

151

Гражданско дело No 5784/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 14.11.2016г.

152

Гражданско дело No 6091/2016, XI състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 14.11.2016г.

153

Гражданско дело No 6237/2016, XI състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 14.11.2016г.

154

Гражданско дело No 7089/2016, I състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 14.11.2016г.

155

Гражданско дело No 7106/2016, X състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 14.11.2016г.

156

Гражданско дело No 7245/2016, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 14.11.2016г.

157

Гражданско дело No 7258/2016, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 14.11.2016г.

158

Гражданско дело No 7274/2016, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 14.11.2016г.

159

Гражданско дело No 7400/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 14.11.2016г.

160

Гражданско дело No 7696/2016, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 14.11.2016г.

161

Гражданско дело No 7896/2016, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 14.11.2016г.

162

Гражданско дело No 8069/2016, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 14.11.2016г.

163

Гражданско дело No 8100/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 14.11.2016г.

164

Гражданско дело No 8196/2016, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 14.11.2016г.

165

Гражданско дело No 2074/2016, XII състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 15.11.2016г.

166

Гражданско дело No 2112/2016, XII състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 15.11.2016г.

167

Гражданско дело No 4124/2016, XI състав

Искове по КЗ

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 15.11.2016г.

168

Гражданско дело No 8092/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 15.11.2016г.

169

Гражданско дело No 8197/2016, XI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 15.11.2016г.

170

Гражданско дело No 39/2003, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 16.11.2016г.

171

Гражданско дело No 3961/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 16.11.2016г.

172

Гражданско дело No 4075/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 16.11.2016г.

173

Гражданско дело No 4475/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 16.11.2016г.

174

Гражданско дело No 4895/2016, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 16.11.2016г.

175

Гражданско дело No 5268/2016, V състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 16.11.2016г.

176

Гражданско дело No 5756/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 16.11.2016г.

177

Гражданско дело No 5781/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 16.11.2016г.

178

Гражданско дело No 6027/2016, VII състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 16.11.2016г.

179

Гражданско дело No 6177/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 16.11.2016г.

180

Гражданско дело No 6493/2016, II състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 16.11.2016г.

181

Гражданско дело No 6744/2016, II състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 16.11.2016г.

182

Гражданско дело No 6791/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 16.11.2016г.

183

Гражданско дело No 6805/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 16.11.2016г.

184

Гражданско дело No 7124/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 16.11.2016г.

185

Гражданско дело No 8070/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 16.11.2016г.

186

Гражданско дело No 8077/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 16.11.2016г.

187

Гражданско дело No 6914/2015, X състав

ИСКОВЕ ПО КТ

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 17.11.2016г.

188

Гражданско дело No 2446/2016, V състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 17.11.2016г.

189

Гражданско дело No 2595/2016, V състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 17.11.2016г.

190

Гражданско дело No 3515/2016, XI състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 17.11.2016г.

191

Гражданско дело No 3609/2016, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 17.11.2016г.

192

Гражданско дело No 4346/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 17.11.2016г.

193

Гражданско дело No 4359/2016, IV състав

Искове по ЗЗДискр.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 17.11.2016г.

194

Гражданско дело No 5316/2016, XI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 17.11.2016г.

195

Гражданско дело No 5599/2016, VII състав

Искове за имуществена отговорност на работника/служителя

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 17.11.2016г.

196

Гражданско дело No 5783/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 17.11.2016г.

197

Гражданско дело No 5936/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 17.11.2016г.

197

Гражданско дело No 6094/2016, I състав

Искове по ЗОДОВ

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 17.11.2016г.

198

Гражданско дело No 6470/2016, IX състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 17.11.2016г.

199

Гражданско дело No 6477/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 17.11.2016г.

200

Гражданско дело No 6557/2016, I състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 17.11.2016г.

201

Гражданско дело No 6824/2016, VII състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 17.11.2016г.

202

Гражданско дело No 6928/2016, XII състав

Искове на работника или служителя за други обезщетения при непрекратено ТПО

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 17.11.2016г.

203

Гражданско дело No 7073/2016, IX състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 17.11.2016г.

204

Гражданско дело No 7595/2016, X състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 17.11.2016г.

205

Гражданско дело No 8008/2016, IV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 17.11.2016г.

206

Гражданско дело No 8336/2016, II състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 17.11.2016г.

207

Гражданско дело No 8375/2016, V състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 17.11.2016г.

208

Гражданско дело No 8459/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 17.11.2016г.

209

Гражданско дело No 3228/2010, II състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 18.11.2016г.

210

Гражданско дело No 3004/2016, XI състав

Искове по ЗЗДискр.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 18.11.2016г.

211

Гражданско дело No 3225/2016, V състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 18.11.2016г.

212

Гражданско дело No 3655/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 18.11.2016г.

213

Гражданско дело No 4234/2016, II състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 18.11.2016г.

214

Гражданско дело No 4481/2016, V състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 18.11.2016г.

215

Гражданско дело No 5259/2016, IX състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 18.11.2016г.

216

Гражданско дело No 5271/2016, III състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 18.11.2016г.

217

Гражданско дело No 5381/2016, IV състав

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 18.11.2016г.

218

Гражданско дело No 5415/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 18.11.2016г.

219

Гражданско дело No 5618/2016, X състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 18.11.2016г.

220

Гражданско дело No 6062/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 18.11.2016г.

221

Гражданско дело No 6164/2016, IX състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 18.11.2016г.

222

Гражданско дело No 6564/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 18.11.2016г.

223

Гражданско дело No 6574/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Определение от 18.11.2016г.

224

Гражданско дело No 6584/2016, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 18.11.2016г.

225

Гражданско дело No 7126/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 18.11.2016г.

226

Гражданско дело No 7279/2016, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 18.11.2016г.

227

Гражданско дело No 7924/2016, IX състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 18.11.2016г.

228

Гражданско дело No 7973/2016, IX състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 18.11.2016г.

229

Гражданско дело No 6742/2015, IV състав

ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 21.11.2016г.

230

Гражданско дело No 3278/2016, IV състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 21.11.2016г.

231

Гражданско дело No 3621/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 21.11.2016г.

232

Гражданско дело No 3965/2016, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 21.11.2016г.

233

Гражданско дело No 4894/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 21.11.2016г.

234

Гражданско дело No 5587/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 21.11.2016г.

235

Гражданско дело No 5753/2016, X състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 21.11.2016г.

236

Гражданско дело No 6065/2016, VII състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 21.11.2016г.

237

Гражданско дело No 6080/2016, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 21.11.2016г.

238

Гражданско дело No 6948/2016, V състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 21.11.2016г.

239

Гражданско дело No 7146/2016, XII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 21.11.2016г.

240

Гражданско дело No 7405/2016, VIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 21.11.2016г.

241

Гражданско дело No 7756/2016, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 21.11.2016г.

242

Гражданско дело No 7875/2016, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 21.11.2016г.

243

Гражданско дело No 7971/2016, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 21.11.2016г.

244

Гражданско дело No 8217/2016, V състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 21.11.2016г.

245

Гражданско дело No 8234/2016, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 21.11.2016г.

246

Гражданско дело No 988/2016, III състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 22.11.2016г.

247

Гражданско дело No 1926/2016, XI състав

ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 22.11.2016г.

248

Гражданско дело No 8393/2016, X състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 22.11.2016г.

249

Гражданско дело No 8417/2016, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 22.11.2016г.

250

Гражданско дело No 3288/2016, III състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 23.11.2016г.

251

Гражданско дело No 4054/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 23.11.2016г.

252

Гражданско дело No 4330/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 23.11.2016г.

253

Гражданско дело No 4752/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 23.11.2016г.

254

Гражданско дело No 6233/2016, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 23.11.2016г.

255

Гражданско дело No 6374/2016, V състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 23.11.2016г.

256

Гражданско дело No 6712/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 23.11.2016г.

257

Гражданско дело No 6927/2016, V състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 23.11.2016г.

258

Гражданско дело No 7273/2016, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 23.11.2016г.

259

Гражданско дело No 7927/2016, III състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 23.11.2016г.

260

Гражданско дело No 8159/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 23.11.2016г.

261

Гражданско дело No 243/2016, XI състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 24.11.2016г.

262

Гражданско дело No 2340/2016, IX състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 24.11.2016г.

263

Гражданско дело No 2619/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 24.11.2016г.

264

Гражданско дело No 4063/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 24.11.2016г.

265

Гражданско дело No 4882/2016, IV състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 24.11.2016г.

266

Гражданско дело No 5032/2016, VII състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 24.11.2016г.

267

Гражданско дело No 5383/2016, X състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 24.11.2016г.

268

Гражданско дело No 5389/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 24.11.2016г.

269

Гражданско дело No 5453/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 24.11.2016г.

270

Гражданско дело No 5455/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 24.11.2016г.

271

Гражданско дело No 6138/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 24.11.2016г.

272

Гражданско дело No 6813/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 24.11.2016г.

273

Гражданско дело No 6836/2016, VIII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 24.11.2016г.

274

Гражданско дело No 7434/2016, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 24.11.2016г.

275

Гражданско дело No 8004/2016, XI състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 24.11.2016г.

276

Гражданско дело No 5064/2015, X състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 25.11.2016г.

277

Гражданско дело No 4978/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 25.11.2016г.

278

Гражданско дело No 5715/2016, X състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 25.11.2016г.

279

Гражданско дело No 6061/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 25.11.2016г.

280

Гражданско дело No 6082/2016, VII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 25.11.2016г.

281

Гражданско дело No 7970/2016, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 25.11.2016г.

282

Гражданско дело No 8098/2016, X състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 25.11.2016г.

283

Гражданско дело No 3230/2016, XII състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 28.11.2016г.

284

Гражданско дело No 4322/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 28.11.2016г.

285

Гражданско дело No 4473/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 28.11.2016г.

286

Гражданско дело No 4775/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 28.11.2016г.

287

Гражданско дело No 5034/2016, II състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 28.11.2016г.

288

Гражданско дело No 5755/2016, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 28.11.2016г.

289

Гражданско дело No 6128/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 28.11.2016г.

290

Гражданско дело No 6787/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 28.11.2016г.

291

Гражданско дело No 7082/2016, IX състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 28.11.2016г.

292

Гражданско дело No 8009/2016, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 28.11.2016г.

293

Гражданско дело No 8181/2016, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 28.11.2016г.

294

Гражданско дело No 8184/2016, IV състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 28.11.2016г.

295

Гражданско дело No 8303/2016, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 28.11.2016г.

296

Гражданско дело No 8349/2016, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 28.11.2016г.

297

Гражданско дело No 8523/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 28.11.2016г.

298

Гражданско дело No 4000/2016, IV състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 29.11.2016г.

299

Гражданско дело No 4192/2016, IX състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 29.11.2016г.

300

Гражданско дело No 4360/2016, XI състав

Искове, свързани с водене на чужда работа без пълномощие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 29.11.2016г.

301

Гражданско дело No 4994/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 29.11.2016г.

302

Гражданско дело No 5388/2016, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 29.11.2016г.

303

Гражданско дело No 5416/2016, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 29.11.2016г.

304

Гражданско дело No 5757/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 29.11.2016г.

305

Гражданско дело No 6799/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 29.11.2016г.

306

Гражданско дело No 6889/2016, VII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 29.11.2016г.

307

Гражданско дело No 7744/2016, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 29.11.2016г.

308

Гражданско дело No 8218/2016, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 29.11.2016г.

309

Гражданско дело No 8307/2016, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 29.11.2016г.

310

Гражданско дело No 8357/2016, V състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 29.11.2016г.

311

Гражданско дело No 3141/2015, X състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 30.11.2016г.

312

Гражданско дело No 4121/2015, III състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 30.11.2016г.

313

Гражданско дело No 5135/2015, III състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 30.11.2016г.

314

Гражданско дело No 5249/2015, V състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 30.11.2016г.

315

Гражданско дело No 6652/2015, VIII състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 30.11.2016г.

316

Гражданско дело No 2655/2016, IX състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 30.11.2016г.

317

Гражданско дело No 4319/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 30.11.2016г.

318

Гражданско дело No 4415/2016, IV състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 30.11.2016г.

319

Гражданско дело No 4747/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 30.11.2016г.

320

Гражданско дело No 5934/2016, III състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 30.11.2016г.

321

Гражданско дело No 6589/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 30.11.2016г.

322

Гражданско дело No 6700/2016, IV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 30.11.2016г.

323

Гражданско дело No 6949/2016, VII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 30.11.2016г.

324

Гражданско дело No 7436/2016, VII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 30.11.2016г.

325

Гражданско дело No 8374/2016, IX състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 30.11.2016г.