РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПЛЕВЕН
Справка за свършените ГРАЖДАНСКИ дела през месец ОКТОМВРИ 2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 2078/2016, XI състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 3.10.2016г.

2

Гражданско дело No 3959/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 3.10.2016г.

3

Гражданско дело No 4060/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 3.10.2016г.

4

Гражданско дело No 4069/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 3.10.2016г.

5

Гражданско дело No 4318/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 3.10.2016г.

6

Гражданско дело No 4329/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 3.10.2016г.

7

Гражданско дело No 4361/2016, IX състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 3.10.2016г.

8

Гражданско дело No 6741/2015, II състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 4.10.2016г.

9

Гражданско дело No 2174/2016, II състав

ИСКОВЕ ПО КТ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 4.10.2016г.

10

Гражданско дело No 3631/2016, IV състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 4.10.2016г.

11

Гражданско дело No 3659/2016, X състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 4.10.2016г.

12

Гражданско дело No 4102/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 4.10.2016г.

13

Гражданско дело No 4110/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 4.10.2016г.

14

Гражданско дело No 4676/2016, X състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 4.10.2016г.

15

Гражданско дело No 6263/2016, III състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 4.10.2016г.

16

Гражданско дело No 1336/2016, I състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 5.10.2016г.

17

Гражданско дело No 3133/2016, V състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 5.10.2016г.

18

Гражданско дело No 3985/2016, XII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 5.10.2016г.

19

Гражданско дело No 4634/2016, IV състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 5.10.2016г.

20

Гражданско дело No 2413/2014, II състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 6.10.2016г.

21

Гражданско дело No 2710/2015, VIII състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
СВЕТЛА А. ЗАХАРИЕВА

Решение от 6.10.2016г.

22

Гражданско дело No 4766/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 6.10.2016г.

23

Гражданско дело No 5758/2016, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 6.10.2016г.

24

Гражданско дело No 6056/2016, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 6.10.2016г.

25

Гражданско дело No 6290/2016, III състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 6.10.2016г.

26

Гражданско дело No 6725/2016, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 6.10.2016г.

27

Гражданско дело No 7048/2016, XI състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 6.10.2016г.

28

Гражданско дело No 7090/2016, III състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 6.10.2016г.

29

Гражданско дело No 2753/2015, IV състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 7.10.2016г.

30

Гражданско дело No 1489/2016, III състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 7.10.2016г.

31

Гражданско дело No 1798/2016, IX състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 7.10.2016г.

32

Гражданско дело No 3550/2016, XI състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 7.10.2016г.

33

Гражданско дело No 4320/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 7.10.2016г.

34

Гражданско дело No 5030/2016, V състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 7.10.2016г.

35

Гражданско дело No 5956/2016, VII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 7.10.2016г.

36

Гражданско дело No 6211/2016, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 7.10.2016г.

37

Гражданско дело No 6223/2016, X състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 7.10.2016г.

38

Гражданско дело No 6358/2016, VII състав

Искове на работника или служителя за други обезщетения при непрекратено ТПО

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 7.10.2016г.

39

Гражданско дело No 6880/2016, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 7.10.2016г.

40

Гражданско дело No 6960/2016, VII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 7.10.2016г.

41

Гражданско дело No 6960/2016, VII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Заповед за защита от 7.10.2016г.

42

Гражданско дело No 7402/2016, V състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 7.10.2016г.

43

Гражданско дело No 7404/2016, VII състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 7.10.2016г.

44

Гражданско дело No 3178/2016, IV състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 10.10.2016г.

45

Гражданско дело No 3538/2016, II състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 10.10.2016г.

46

Гражданско дело No 3662/2016, III състав

Искове на работника или служителя за други обезщетения при непрекратено ТПО

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 10.10.2016г.

47

Гражданско дело No 4052/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 10.10.2016г.

48

Гражданско дело No 4062/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 10.10.2016г.

49

Гражданско дело No 4068/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 10.10.2016г.

50

Гражданско дело No 4091/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 10.10.2016г.

51

Гражданско дело No 4094/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 10.10.2016г.

52

Гражданско дело No 4114/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 10.10.2016г.

53

Гражданско дело No 4235/2016, I състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 10.10.2016г.

54

Гражданско дело No 4303/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 10.10.2016г.

55

Гражданско дело No 4355/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 10.10.2016г.

56

Гражданско дело No 4483/2016, II състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 10.10.2016г.

57

Гражданско дело No 4484/2016, I състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 10.10.2016г.

58

Гражданско дело No 5282/2016, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 10.10.2016г.

59

Гражданско дело No 5805/2016, II състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 10.10.2016г.

60

Гражданско дело No 6170/2016, XII състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 10.10.2016г.

61

Гражданско дело No 6289/2016, II състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 10.10.2016г.

62

Гражданско дело No 6523/2016, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 10.10.2016г.

63

Гражданско дело No 6722/2016, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 10.10.2016г.

64

Гражданско дело No 3002/2016, XII състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 11.10.2016г.

65

Гражданско дело No 5853/2016, XII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 11.10.2016г.

66

Гражданско дело No 6165/2016, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 11.10.2016г.

67

Гражданско дело No 6284/2016, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 11.10.2016г.

68

Гражданско дело No 6494/2016, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 11.10.2016г.

69

Гражданско дело No 7072/2016, I състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 11.10.2016г.

70

Гражданско дело No 2151/2015, X състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 12.10.2016г.

71

Гражданско дело No 3000/2016, XII състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 12.10.2016г.

72

Гражданско дело No 3512/2016, XII състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 12.10.2016г.

73

Гражданско дело No 3530/2016, XII състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 12.10.2016г.

74

Гражданско дело No 4969/2016, XI състав

Искове за обезщетение по чл. 200 КТ

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 12.10.2016г.

75

Гражданско дело No 5604/2016, IX състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 12.10.2016г.

76

Гражданско дело No 5762/2016, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 12.10.2016г.

77

Гражданско дело No 6492/2016, V състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 12.10.2016г.

78

Гражданско дело No 6721/2016, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 12.10.2016г.

79

Гражданско дело No 7044/2016, V състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 12.10.2016г.

80

Гражданско дело No 2452/2016, III състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 13.10.2016г.

81

Гражданско дело No 3661/2016, IX състав

Искове на работника или служителя за други обезщетения при непрекратено ТПО

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 13.10.2016г.

82

Гражданско дело No 4108/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 13.10.2016г.

83

Гражданско дело No 4115/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 13.10.2016г.

84

Гражданско дело No 4358/2016, XII състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 13.10.2016г.

85

Гражданско дело No 5035/2016, IX състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 13.10.2016г.

86

Гражданско дело No 5086/2016, I състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 13.10.2016г.

87

Гражданско дело No 5620/2016, IX състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 13.10.2016г.

88

Гражданско дело No 6121/2016, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 13.10.2016г.

89

Гражданско дело No 6234/2016, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 13.10.2016г.

90

Гражданско дело No 6265/2016, XI състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 13.10.2016г.

91

Гражданско дело No 6297/2016, III състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 13.10.2016г.

92

Гражданско дело No 6417/2016, I състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 13.10.2016г.

93

Гражданско дело No 6520/2016, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 13.10.2016г.

94

Гражданско дело No 7045/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 13.10.2016г.

95

Гражданско дело No 3282/2016, XI състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 14.10.2016г.

96

Гражданско дело No 5013/2016, VII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 14.10.2016г.

97

Гражданско дело No 5746/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 14.10.2016г.

98

Гражданско дело No 7664/2016, VII състав

Делба

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 14.10.2016г.

99

Гражданско дело No 5029/2014, III състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 15.10.2016г.

100

Гражданско дело No 3134/2016, III състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 17.10.2016г.

101

Гражданско дело No 3140/2016, V състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 17.10.2016г.

102

Гражданско дело No 3541/2016, II състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 17.10.2016г.

103

Гражданско дело No 3558/2016, IX състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 17.10.2016г.

104

Гражданско дело No 4093/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 17.10.2016г.

105

Гражданско дело No 4107/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 17.10.2016г.

106

Гражданско дело No 4777/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 17.10.2016г.

107

Гражданско дело No 4968/2016, VII състав

Облигационни искове между съсобственици

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 17.10.2016г.

108

Гражданско дело No 5609/2016, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 17.10.2016г.

109

Гражданско дело No 5610/2016, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 17.10.2016г.

110

Гражданско дело No 6129/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 17.10.2016г.

111

Гражданско дело No 2127/2016, IX състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 18.10.2016г.

112

Гражданско дело No 2431/2016, IX състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 18.10.2016г.

113

Гражданско дело No 3536/2016, III състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 18.10.2016г.

114

Гражданско дело No 3958/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 18.10.2016г.

115

Гражданско дело No 3989/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 18.10.2016г.

116

Гражданско дело No 4056/2016, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 18.10.2016г.

117

Гражданско дело No 4064/2016, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 18.10.2016г.

118

Гражданско дело No 4236/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 18.10.2016г.

119

Гражданско дело No 4311/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 18.10.2016г.

120

Гражданско дело No 4347/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 18.10.2016г.

121

Гражданско дело No 4750/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 18.10.2016г.

122

Гражданско дело No 4769/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 18.10.2016г.

123

Гражданско дело No 4780/2016, I състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 18.10.2016г.

124

Гражданско дело No 4993/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 18.10.2016г.

125

Гражданско дело No 4996/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 18.10.2016г.

126

Гражданско дело No 5020/2016, XI състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 18.10.2016г.

127

Гражданско дело No 5094/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 18.10.2016г.

128

Гражданско дело No 5278/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 18.10.2016г.

129

Гражданско дело No 5434/2016, I състав

Облигационни искове между съсобственици

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 18.10.2016г.

130

Гражданско дело No 5520/2016, IV състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 18.10.2016г.

131

Гражданско дело No 6320/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 18.10.2016г.

132

Гражданско дело No 6947/2016, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 18.10.2016г.

133

Гражданско дело No 7058/2016, IX състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 18.10.2016г.

134

Гражданско дело No 7103/2016, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 18.10.2016г.

135

Гражданско дело No 1102/2016, XII състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 19.10.2016г.

136

Гражданско дело No 1112/2016, V състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 19.10.2016г.

137

Гражданско дело No 1184/2016, X състав

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 19.10.2016г.

138

Гражданско дело No 2772/2016, III състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 19.10.2016г.

139

Гражданско дело No 2995/2016, III състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 19.10.2016г.

140

Гражданско дело No 4067/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 19.10.2016г.

141

Гражданско дело No 4101/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 19.10.2016г.

142

Гражданско дело No 4192/2016, IX състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 19.10.2016г.

143

Гражданско дело No 4315/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 19.10.2016г.

144

Гражданско дело No 4476/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 19.10.2016г.

145

Гражданско дело No 5031/2016, IX състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 19.10.2016г.

146

Гражданско дело No 5093/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 19.10.2016г.

147

Гражданско дело No 5588/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 19.10.2016г.

148

Гражданско дело No 5920/2016, XII състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 19.10.2016г.

149

Гражданско дело No 6084/2016, I състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Определение от 19.10.2016г.

150

Гражданско дело No 6219/2015, IV състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 20.10.2016г.

151

Гражданско дело No 1183/2016, X състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 20.10.2016г.

152

Гражданско дело No 1822/2016, X състав

Искове по ЗОДОВ

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 20.10.2016г.

153

Гражданско дело No 1828/2016, V състав

ИСКОВЕ ПО КТ

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 20.10.2016г.

154

Гражданско дело No 1892/2016, II състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 20.10.2016г.

155

Гражданско дело No 2070/2016, X състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 20.10.2016г.

156

Гражданско дело No 2249/2016, III състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 20.10.2016г.

157

Гражданско дело No 2597/2016, II състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 20.10.2016г.

158

Гражданско дело No 2786/2016, III състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 20.10.2016г.

158

Гражданско дело No 2790/2016, X състав

ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 20.10.2016г.

159

Гражданско дело No 3006/2016, XI състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 20.10.2016г.

160

Гражданско дело No 3023/2016, X състав

Искове по ЗОДОВ

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 20.10.2016г.

161

Гражданско дело No 3274/2016, II състав

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 20.10.2016г.

162

Гражданско дело No 4087/2016, X състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 20.10.2016г.

163

Гражданско дело No 4116/2016, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 20.10.2016г.

164

Гражданско дело No 4118/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 20.10.2016г.

165

Гражданско дело No 4314/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 20.10.2016г.

166

Гражданско дело No 4380/2016, IX състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 20.10.2016г.

167

Гражданско дело No 5087/2016, IX състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 20.10.2016г.

168

Гражданско дело No 5262/2016, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 20.10.2016г.

169

Гражданско дело No 5763/2016, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 20.10.2016г.

170

Гражданско дело No 5928/2016, XII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 20.10.2016г.

171

Гражданско дело No 6168/2016, VII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 20.10.2016г.

172

Гражданско дело No 6726/2016, X състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 20.10.2016г.

173

Гражданско дело No 6917/2016, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 20.10.2016г.

174

Гражданско дело No 7747/2016, VII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 20.10.2016г.

175

Гражданско дело No 3182/2016, III състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 21.10.2016г.

176

Гражданско дело No 3687/2016, V състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 21.10.2016г.

177

Гражданско дело No 7118/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 21.10.2016г.

178

Гражданско дело No 1653/2016, II състав

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 24.10.2016г.

179

Гражданско дело No 1801/2016, XI състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 24.10.2016г.

180

Гражданско дело No 2652/2016, V състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 24.10.2016г.

181

Гражданско дело No 2946/2016, II състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 24.10.2016г.

182

Гражданско дело No 3620/2016, III състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 24.10.2016г.

183

Гражданско дело No 4216/2016, II състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 24.10.2016г.

184

Гражданско дело No 5279/2016, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Определение от 24.10.2016г.

185

Гражданско дело No 5402/2016, II състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 24.10.2016г.

186

Гражданско дело No 5735/2016, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Определение от 24.10.2016г.

187

Гражданско дело No 6087/2016, VIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 24.10.2016г.

188

Гражданско дело No 6351/2016, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 24.10.2016г.

189

Гражданско дело No 6495/2016, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 24.10.2016г.

190

Гражданско дело No 6903/2016, VIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 24.10.2016г.

191

Гражданско дело No 6918/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 24.10.2016г.

192

Гражданско дело No 6915/2015, IV състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 25.10.2016г.

193

Гражданско дело No 3366/2016, IV състав

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 25.10.2016г.

194

Гражданско дело No 3622/2016, V състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 25.10.2016г.

195

Гражданско дело No 4774/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 25.10.2016г.

196

Гражданско дело No 5001/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 25.10.2016г.

197

Гражданско дело No 5385/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 25.10.2016г.

198

Гражданско дело No 5592/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 25.10.2016г.

199

Гражданско дело No 7065/2016, VIII състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 25.10.2016г.

200

Гражданско дело No 7265/2016, V състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 25.10.2016г.

201

Гражданско дело No 2005/2016, VII състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 26.10.2016г.

202

Гражданско дело No 3236/2016, IV състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 26.10.2016г.

203

Гражданско дело No 3537/2016, IV състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 26.10.2016г.

204

Гражданско дело No 3805/2016, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 26.10.2016г.

205

Гражданско дело No 4312/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 26.10.2016г.

206

Гражданско дело No 4321/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 26.10.2016г.

207

Гражданско дело No 4348/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 26.10.2016г.

208

Гражданско дело No 4749/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 26.10.2016г.

209

Гражданско дело No 4992/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 26.10.2016г.

210

Гражданско дело No 5594/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 26.10.2016г.

211

Гражданско дело No 5595/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 26.10.2016г.

212

Гражданско дело No 6785/2016, VIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 26.10.2016г.

213

Гражданско дело No 6953/2016, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 26.10.2016г.

214

Гражданско дело No 3797/2015, V състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 27.10.2016г.

215

Гражданско дело No 3817/2015, XI състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 27.10.2016г.

216

Гражданско дело No 2947/2016, XII състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 27.10.2016г.

217

Гражданско дело No 3181/2016, IV състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 27.10.2016г.

218

Гражданско дело No 4974/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 27.10.2016г.

219

Гражданско дело No 5711/2016, IV състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 27.10.2016г.

220

Гражданско дело No 5924/2016, VII състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 27.10.2016г.

221

Гражданско дело No 6758/2016, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 27.10.2016г.

222

Гражданско дело No 7433/2016, XII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 27.10.2016г.

223

Гражданско дело No 1928/2016, X състав

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 28.10.2016г.

224

Гражданско дело No 2940/2016, X състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 28.10.2016г.

225

Гражданско дело No 3275/2016, X състав

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 28.10.2016г.

226

Гражданско дело No 3286/2016, I състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 28.10.2016г.

227

Гражданско дело No 3992/2016, X състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 28.10.2016г.

228

Гражданско дело No 4189/2016, X състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 28.10.2016г.

229

Гражданско дело No 4305/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 28.10.2016г.

230

Гражданско дело No 4477/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 28.10.2016г.

231

Гражданско дело No 4771/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 28.10.2016г.

232

Гражданско дело No 4779/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 28.10.2016г.

233

Гражданско дело No 4997/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 28.10.2016г.

234

Гражданско дело No 5017/2016, X състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 28.10.2016г.

235

Гражданско дело No 5028/2016, X състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 28.10.2016г.

236

Гражданско дело No 5097/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 28.10.2016г.

237

Гражданско дело No 5442/2016, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 28.10.2016г.

238

Гражданско дело No 5611/2016, I състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 28.10.2016г.

239

Гражданско дело No 5855/2016, VII състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 28.10.2016г.

240

Гражданско дело No 6732/2016, X състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 28.10.2016г.

241

Гражданско дело No 7602/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 28.10.2016г.

242

Гражданско дело No 4811/2014, XI състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 31.10.2016г.

243

Гражданско дело No 2241/2015, VII състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 31.10.2016г.

244

Гражданско дело No 3229/2016, IV състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 31.10.2016г.

245

Гражданско дело No 3960/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 31.10.2016г.

246

Гражданско дело No 4122/2016, III състав

Облигационни искове между съсобственици

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 31.10.2016г.

247

Гражданско дело No 4973/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 31.10.2016г.

248

Гражданско дело No 5761/2016, V състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 31.10.2016г.

249

Гражданско дело No 6184/2016, III състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 31.10.2016г.

250

Гражданско дело No 6256/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 31.10.2016г.

251

Гражданско дело No 6262/2016, XI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 31.10.2016г.

252

Гражданско дело No 6945/2016, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 31.10.2016г.

253

Гражданско дело No 7107/2016, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 31.10.2016г.

254

Гражданско дело No 7240/2016, XI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 31.10.2016г.

255

Гражданско дело No 7655/2016, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 31.10.2016г.

256

Гражданско дело No 7658/2016, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 31.10.2016г.

257

Гражданско дело No 2712/2015, III състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 31.10.2016г.