РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПЛЕВЕН
Справка за свършените ГРАЖДАНСКИ дела през месец СЕПТЕМВРИ 2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 5585/2016, XII състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 1.9.2016г.

2

Гражданско дело No 5804/2016, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 1.9.2016г.

3

Гражданско дело No 5852/2016, XII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 1.9.2016г.

4

Гражданско дело No 6025/2016, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 1.9.2016г.

5

Гражданско дело No 5803/2016, VII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 2.9.2016г.

6

Гражданско дело No 6085/2016, I състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 2.9.2016г.

7

Гражданско дело No 2606/2016, VII състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 8.9.2016г.

8

Гражданско дело No 2607/2016, VII състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 8.9.2016г.

9

Гражданско дело No 3234/2016, VII състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 8.9.2016г.

10

Гражданско дело No 3260/2016, VII състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 8.9.2016г.

11

Гражданско дело No 6462/2016, II състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 8.9.2016г.

12

Гражданско дело No 6462/2016, II състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Заповед за защита от 8.9.2016г.

13

Гражданско дело No 4397/2015, VII състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 9.9.2016г.

14

Гражданско дело No 3623/2016, II състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 9.9.2016г.

15

Гражданско дело No 5265/2016, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 9.9.2016г.

16

Гражданско дело No 5968/2016, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 9.9.2016г.

17

Гражданско дело No 6294/2016, XI състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 9.9.2016г.

18

Гражданско дело No 1222/2016, V състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 12.9.2016г.

19

Гражданско дело No 3137/2016, IX състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 12.9.2016г.

20

Гражданско дело No 3223/2016, VII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 12.9.2016г.

21

Гражданско дело No 3257/2016, XI състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 12.9.2016г.

22

Гражданско дело No 3510/2016, IX състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 12.9.2016г.

23

Гражданско дело No 4007/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 12.9.2016г.

24

Гражданско дело No 5394/2016, IX състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 12.9.2016г.

25

Гражданско дело No 5401/2016, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 12.9.2016г.

26

Гражданско дело No 6491/2016, V състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 12.9.2016г.

27

Гражданско дело No 6491/2016, V състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Заповед за защита от 12.9.2016г.

28

Гражданско дело No 6555/2016, V състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 12.9.2016г.

29

Гражданско дело No 6767/2015, V състав

ИСКОВЕ ПО КТ

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 13.9.2016г.

30

Гражданско дело No 2073/2016, V състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 13.9.2016г.

31

Гражданско дело No 3238/2016, VII състав

ИСКОВЕ ПО КТ

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 13.9.2016г.

32

Гражданско дело No 3261/2016, IX състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 13.9.2016г.

33

Гражданско дело No 3514/2016, IX състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 13.9.2016г.

34

Гражданско дело No 3651/2016, VII състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 13.9.2016г.

35

Гражданско дело No 3804/2016, VII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 13.9.2016г.

36

Гражданско дело No 4055/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 13.9.2016г.

37

Гражданско дело No 5730/2016, V състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 13.9.2016г.

38

Гражданско дело No 6057/2016, V състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 13.9.2016г.

39

Гражданско дело No 6323/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 13.9.2016г.

40

Гражданско дело No 6708/2016, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 13.9.2016г.

41

Гражданско дело No 6715/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 13.9.2016г.

42

Гражданско дело No 4395/2015, I състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 14.9.2016г.

43

Гражданско дело No 5161/2015, I състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 14.9.2016г.

44

Гражданско дело No 2456/2016, I състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 14.9.2016г.

45

Гражданско дело No 2457/2016, VII състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 14.9.2016г.

46

Гражданско дело No 2952/2016, VII състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 14.9.2016г.

47

Гражданско дело No 3267/2016, I състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 14.9.2016г.

48

Гражданско дело No 3271/2016, I състав

ИСКОВЕ ПО КТ

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 14.9.2016г.

49

Гражданско дело No 3280/2016, VII състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 14.9.2016г.

50

Гражданско дело No 3559/2016, I състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 14.9.2016г.

51

Гражданско дело No 4171/2016, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 14.9.2016г.

52

Гражданско дело No 6906/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 14.9.2016г.

53

Гражданско дело No 4735/2015, VII състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 15.9.2016г.

54

Гражданско дело No 3277/2016, VII състав

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 15.9.2016г.

55

Гражданско дело No 4353/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Определение от 15.9.2016г.

56

Гражданско дело No 5739/2016, IV състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 15.9.2016г.

57

Гражданско дело No 5739/2016, IV състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Заповед за защита от 15.9.2016г.

58

Гражданско дело No 1719/2016, IV състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 16.9.2016г.

59

Гражданско дело No 3005/2016, VII състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 16.9.2016г.

60

Гражданско дело No 4910/2016, III състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 16.9.2016г.

61

Гражданско дело No 5933/2016, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 16.9.2016г.

62

Гражданско дело No 6183/2016, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 16.9.2016г.

63

Гражданско дело No 6711/2016, XII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 16.9.2016г.

64

Гражданско дело No 1736/2015, XI състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 17.9.2016г.

65

Гражданско дело No 4627/2016, IX състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 17.9.2016г.

66

Гражданско дело No 3231/2016, V състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 19.9.2016г.

67

Гражданско дело No 4772/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 19.9.2016г.

68

Гражданско дело No 4897/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 19.9.2016г.

69

Гражданско дело No 4998/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 19.9.2016г.

70

Гражданско дело No 5382/2016, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 19.9.2016г.

71

Гражданско дело No 5546/2016, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 19.9.2016г.

72

Гражданско дело No 5729/2016, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 19.9.2016г.

73

Гражданско дело No 5775/2016, VII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 19.9.2016г.

74

Гражданско дело No 6055/2016, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 19.9.2016г.

75

Гражданско дело No 6418/2016, IV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 19.9.2016г.

76

Гражданско дело No 6710/2016, V състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 19.9.2016г.

77

Гражданско дело No 369/2016, I състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 20.9.2016г.

78

Гражданско дело No 1931/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 20.9.2016г.

79

Гражданско дело No 3542/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 20.9.2016г.

80

Гражданско дело No 3840/2016, IX състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 20.9.2016г.

81

Гражданско дело No 4065/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 20.9.2016г.

82

Гражданско дело No 4128/2016, VII състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 20.9.2016г.

83

Гражданско дело No 4316/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 20.9.2016г.

84

Гражданско дело No 4773/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 20.9.2016г.

85

Гражданско дело No 5301/2016, VII състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 20.9.2016г.

86

Гражданско дело No 5423/2016, IX състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 20.9.2016г.

87

Гражданско дело No 6352/2016, V състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 20.9.2016г.

88

Гражданско дело No 6376/2016, V състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 20.9.2016г.

89

Гражданско дело No 6720/2016, V състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 20.9.2016г.

90

Гражданско дело No 1829/2016, IV състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 21.9.2016г.

91

Гражданско дело No 2605/2016, XII състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 21.9.2016г.

92

Гражданско дело No 2678/2016, II състав

ИСКОВЕ ПО КТ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 21.9.2016г.

93

Гражданско дело No 3539/2016, XII състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 21.9.2016г.

94

Гражданско дело No 3658/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 21.9.2016г.

95

Гражданско дело No 4190/2016, III състав

Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 21.9.2016г.

96

Гражданско дело No 3145/2016, XI състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 26.9.2016г.

97

Гражданско дело No 3830/2016, IV състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 26.9.2016г.

98

Гражданско дело No 4403/2016, XI състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 26.9.2016г.

99

Гражданско дело No 6131/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 26.9.2016г.

100

Гражданско дело No 2126/2016, IX състав

ИСКОВЕ ПО КТ

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 27.9.2016г.

101

Гражданско дело No 3233/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 27.9.2016г.

102

Гражданско дело No 4053/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 27.9.2016г.

103

Гражданско дело No 4061/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 27.9.2016г.

104

Гражданско дело No 4096/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 27.9.2016г.

105

Гражданско дело No 4172/2016, IV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 27.9.2016г.

106

Гражданско дело No 5547/2016, IV състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 27.9.2016г.

107

Гражданско дело No 5731/2016, IV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 27.9.2016г.

108

Гражданско дело No 6022/2016, IV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 27.9.2016г.

109

Гражданско дело No 6085/2016, I състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 27.9.2016г.

110

Гражданско дело No 1821/2016, X състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 28.9.2016г.

111

Гражданско дело No 2069/2016, IV състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 28.9.2016г.

112

Гражданско дело No 2623/2016, V състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 28.9.2016г.

113

Гражданско дело No 2948/2016, V състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 28.9.2016г.

114

Гражданско дело No 4248/2016, X състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 28.9.2016г.

115

Гражданско дело No 5723/2016, X състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 28.9.2016г.

116

Гражданско дело No 361/2016, IX състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 29.9.2016г.

117

Гражданско дело No 1827/2016, XII състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 29.9.2016г.

118

Гражданско дело No 2448/2016, XI състав

ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 29.9.2016г.

119

Гражданско дело No 2683/2016, V състав

ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 29.9.2016г.

120

Гражданско дело No 2773/2016, IX състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 29.9.2016г.

121

Гражданско дело No 2784/2016, XI състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 29.9.2016г.

122

Гражданско дело No 2997/2016, V състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 29.9.2016г.

123

Гражданско дело No 3177/2016, I състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 29.9.2016г.

124

Гражданско дело No 3534/2016, XI състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 29.9.2016г.

125

Гражданско дело No 3618/2016, I състав

Делба

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 29.9.2016г.

126

Гражданско дело No 3628/2016, I състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 29.9.2016г.

127

Гражданско дело No 3801/2016, I състав

Искове за обезщетение по чл. 200 КТ

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 29.9.2016г.

128

Гражданско дело No 4100/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 29.9.2016г.

129

Гражданско дело No 4112/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 29.9.2016г.

130

Гражданско дело No 4478/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 29.9.2016г.

131

Гражданско дело No 5714/2016, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 29.9.2016г.

132

Гражданско дело No 5747/2016, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 29.9.2016г.

133

Гражданско дело No 6040/2016, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 29.9.2016г.

134

Гражданско дело No 6472/2016, V състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 29.9.2016г.

135

Гражданско дело No 6707/2016, IX състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 29.9.2016г.

136

Гражданско дело No 6750/2016, IV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 29.9.2016г.

137

Гражданско дело No 6751/2016, IX състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 29.9.2016г.

138

Гражданско дело No 6761/2016, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 29.9.2016г.

139

Гражданско дело No 6783/2016, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 29.9.2016г.

140

Гражданско дело No 6036/2015, XII състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 30.9.2016г.

141

Гражданско дело No 6187/2015, II състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 30.9.2016г.

142

Гражданско дело No 6220/2015, II състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 30.9.2016г.

143

Гражданско дело No 1456/2016, V състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 30.9.2016г.

144

Гражданско дело No 2789/2016, I състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 30.9.2016г.

145

Гражданско дело No 3135/2016, II състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 30.9.2016г.

146

Гражданско дело No 3141/2016, I състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 30.9.2016г.

147

Гражданско дело No 3143/2016, I състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 30.9.2016г.

148

Гражданско дело No 3285/2016, II състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 30.9.2016г.

149

Гражданско дело No 3688/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 30.9.2016г.

150

Гражданско дело No 3689/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 30.9.2016г.

151

Гражданско дело No 3728/2016, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 30.9.2016г.

152

Гражданско дело No 5089/2016, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 30.9.2016г.

153

Гражданско дело No 6064/2016, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 30.9.2016г.

154

Гражданско дело No 6760/2016, III състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 30.9.2016г.

155

Гражданско дело No 6956/2016, IX състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 30.9.2016г.