Районен съд - Плевен
Справка за свършените ГРАЖДАНСКИ дела през месец АВГУСТ 2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1968/2017, VII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 1.8.2017г.

2

Гражданско дело No 5152/2017, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 1.8.2017г.

3

Гражданско дело No 5245/2017, I състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 1.8.2017г.

4

Гражданско дело No 5245/2017, I състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Заповед за защита от 1.8.2017г.

5

Гражданско дело No 5311/2017, XII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 1.8.2017г.

6

Гражданско дело No 7449/2016, XII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 2.8.2017г.

7

Гражданско дело No 5151/2017, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 2.8.2017г.

8

Гражданско дело No 5271/2017, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 2.8.2017г.

9

Гражданско дело No 4395/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 3.8.2017г.

10

Гражданско дело No 5125/2017, VIII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 3.8.2017г.

11

Гражданско дело No 5495/2017, IV състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 3.8.2017г.

12

Гражданско дело No 5499/2017, IX състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 3.8.2017г.

13

Гражданско дело No 7144/2016, VIII състав

Искове на работника или служителя за други обезщетения при непрекратено ТПО

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 4.8.2017г.

14

Гражданско дело No 453/2017, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 4.8.2017г.

15

Гражданско дело No 1816/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 4.8.2017г.

16

Гражданско дело No 1967/2017, VIII състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 4.8.2017г.

17

Гражданско дело No 7113/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 7.8.2017г.

18

Гражданско дело No 9800/2016, VIII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 7.8.2017г.

19

Гражданско дело No 2076/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 7.8.2017г.

20

Гражданско дело No 2272/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 7.8.2017г.

21

Гражданско дело No 2362/2017, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 7.8.2017г.

22

Гражданско дело No 5791/2017, II състав

Искове по ЗОДОВ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 7.8.2017г.

23

Гражданско дело No 8732/2016, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 8.8.2017г.

24

Гражданско дело No 2383/2017, II състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 8.8.2017г.

25

Гражданско дело No 2510/2017, XII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 8.8.2017г.

26

Гражданско дело No 2766/2017, XII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 8.8.2017г.

27

Гражданско дело No 3938/2017, I състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 8.8.2017г.

28

Гражданско дело No 5424/2017, IX състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 8.8.2017г.

29

Гражданско дело No 5558/2017, IX състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Определение от 8.8.2017г.

30

Гражданско дело No 908/2017, XII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 9.8.2017г.

31

Гражданско дело No 2580/2017, XII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 9.8.2017г.

32

Гражданско дело No 5343/2017, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 9.8.2017г.

33

Гражданско дело No 5777/2017, II състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 9.8.2017г.

34

Гражданско дело No 5215/2017, VI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 10.8.2017г.

35

Гражданско дело No 5500/2017, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 10.8.2017г.

36

Гражданско дело No 1047/2007, II състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 11.8.2017г.

37

Гражданско дело No 9827/2016, X състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 11.8.2017г.

38

Гражданско дело No 981/2017, X състав

Искове по КЗ

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 11.8.2017г.

39

Гражданско дело No 1323/2017, X състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 11.8.2017г.

40

Гражданско дело No 2469/2017, X състав

Искове по КЗ

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 11.8.2017г.

41

Гражданско дело No 2679/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 11.8.2017г.

42

Гражданско дело No 3192/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 11.8.2017г.

43

Гражданско дело No 4755/2017, I състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 11.8.2017г.

44

Гражданско дело No 4880/2017, X състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 11.8.2017г.

45

Гражданско дело No 4935/2017, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 11.8.2017г.

46

Гражданско дело No 5342/2017, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 11.8.2017г.

47

Гражданско дело No 5414/2017, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 11.8.2017г.

48

Гражданско дело No 5418/2017, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 11.8.2017г.

49

Гражданско дело No 5501/2017, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 11.8.2017г.

50

Гражданско дело No 5515/2017, IV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 11.8.2017г.

51

Гражданско дело No 5518/2017, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 11.8.2017г.

52

Гражданско дело No 5562/2017, IX състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 11.8.2017г..

53

Гражданско дело No 5770/2017, IV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 11.8.2017г.

54

Гражданско дело No 1605/2017, V състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 14.8.2017г.

55

Гражданско дело No 153/2017, IX състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 17.8.2017г.

56

Гражданско дело No 5493/2017, V състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 17.8.2017г.

57

Гражданско дело No 5632/2017, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 17.8.2017г.

58

Гражданско дело No 5784/2017, V състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 17.8.2017г.

59

Гражданско дело No 3940/2017, V състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 18.8.2017г.

60

Гражданско дело No 5712/2017, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 18.8.2017г.

61

Гражданско дело No 6220/2017, V състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 18.8.2017г.

62

Гражданско дело No 2616/2017, V състав

Производства по ограничаване и лишаване от родителски права

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 19.8.2017г.

63

Гражданско дело No 1969/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 20.8.2017г.

64

Гражданско дело No 5773/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 21.8.2017г.

65

Гражданско дело No 6227/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 21.8.2017г.

66

Гражданско дело No 4702/2017, IX състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 22.8.2017г.

67

Гражданско дело No 4887/2017, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 22.8.2017г.

68

Гражданско дело No 4918/2017, V състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 22.8.2017г.

69

Гражданско дело No 2192/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 23.8.2017г.

70

Гражданско дело No 2681/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 23.8.2017г.

71

Гражданско дело No 7448/2016, VIII състав

Искове за недействителност на правни сделки

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 24.8.2017г.

72

Гражданско дело No 4193/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 24.8.2017г.

73

Гражданско дело No 5216/2017, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 24.8.2017г.

74

Гражданско дело No 5272/2017, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 24.8.2017г.

75

Гражданско дело No 3023/2016, X състав

Искове по ЗОДОВ

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 25.8.2017г.

76

Гражданско дело No 1407/2017, X състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 25.8.2017г.

77

Гражданско дело No 2767/2017, I състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 25.8.2017г.

78

Гражданско дело No 5024/2017, X състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 25.8.2017г.

79

Гражданско дело No 2599/2016, VII състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 28.8.2017г.

80

Гражданско дело No 1736/2017, XI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 28.8.2017г.

81

Гражданско дело No 1037/2017, II състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 29.8.2017г.

82

Гражданско дело No 1055/2017, II състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 29.8.2017г.

83

Гражданско дело No 6229/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 30.8.2017г.