Районен съд - Плевен
Справка за свършените ГРАЖДАНСКИ дела през месец ЮЛИ 2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 4799/2014, II състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 3.7.2017г.

2

Гражданско дело No 1785/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 3.7.2017г.

3

Гражданско дело No 2455/2017, III състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 3.7.2017г.

4

Гражданско дело No 2860/2017, V състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 4.7.2017г.

5

Гражданско дело No 3132/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 4.7.2017г.

6

Гражданско дело No 3187/2017, IX състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 4.7.2017г.

7

Гражданско дело No 3345/2017, I състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 4.7.2017г.

8

Гражданско дело No 3611/2017, XI състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 4.7.2017г.

9

Гражданско дело No 3817/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 4.7.2017г.

10

Гражданско дело No 4174/2017, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 4.7.2017г.

11

Гражданско дело No 9819/2016, V състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 5.7.2017г.

12

Гражданско дело No 604/2017, III състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 5.7.2017г.

13

Гражданско дело No 1407/2017, X състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 5.7.2017г.

14

Гражданско дело No 2160/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 5.7.2017г.

15

Гражданско дело No 3343/2017, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 5.7.2017г.

16

Гражданско дело No 3424/2017, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 5.7.2017г.

17

Гражданско дело No 4159/2017, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 5.7.2017г.

18

Гражданско дело No 4613/2017, V състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 5.7.2017г.

19

Гражданско дело No 7729/2016, XII състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 6.7.2017г.

20

Гражданско дело No 8511/2016, X състав

Делба

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 6.7.2017г.

21

Гражданско дело No 1316/2017, IV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 6.7.2017г.

22

Гражданско дело No 1444/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 6.7.2017г.

23

Гражданско дело No 2193/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 6.7.2017г.

24

Гражданско дело No 2198/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 6.7.2017г.

25

Гражданско дело No 2279/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 6.7.2017г.

26

Гражданско дело No 2954/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 6.7.2017г.

27

Гражданско дело No 3075/2017, X състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 6.7.2017г.

28

Гражданско дело No 3465/2017, VIII състав

Владелчески искове, иск за изваждане от жилище в ЖСК

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 6.7.2017г.

29

Гражданско дело No 4041/2017, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 6.7.2017г.

30

Гражданско дело No 5126/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 6.7.2017г.

31

Гражданско дело No 1183/1996, II състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 7.7.2017г.

32

Гражданско дело No 8455/2016, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 7.7.2017г.

33

Гражданско дело No 213/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 7.7.2017г.

34

Гражданско дело No 1434/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 7.7.2017г.

35

Гражданско дело No 1613/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 7.7.2017г.

36

Гражданско дело No 1748/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 7.7.2017г.

37

Гражданско дело No 1904/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 7.7.2017г.

38

Гражданско дело No 2675/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 7.7.2017г.

39

Гражданско дело No 2747/2017, X състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 7.7.2017г.

40

Гражданско дело No 3143/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 7.7.2017г.

41

Гражданско дело No 3664/2017, VIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 7.7.2017г.

42

Гражданско дело No 4009/2017, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 7.7.2017г.

43

Гражданско дело No 9811/2016, III състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 10.7.2017г.

44

Гражданско дело No 9829/2016, IV състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 10.7.2017г.

45

Гражданско дело No 700/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 10.7.2017г.

46

Гражданско дело No 739/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 10.7.2017г.

47

Гражданско дело No 1305/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 10.7.2017г.

48

Гражданско дело No 1606/2017, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 10.7.2017г.

49

Гражданско дело No 1737/2017, I състав

Павлов иск

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 10.7.2017г.

50

Гражданско дело No 1969/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 10.7.2017г.

51

Гражданско дело No 1977/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 10.7.2017г.

52

Гражданско дело No 2021/2017, I състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 10.7.2017г.

53

Гражданско дело No 2173/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 10.7.2017г.

54

Гражданско дело No 2278/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 10.7.2017г.

55

Гражданско дело No 2659/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 10.7.2017г.

56

Гражданско дело No 2768/2017, III състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 10.7.2017г.

57

Гражданско дело No 3431/2017, III състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 10.7.2017г.

58

Гражданско дело No 3615/2017, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 10.7.2017г.

59

Гражданско дело No 3663/2017, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 10.7.2017г.

60

Гражданско дело No 4326/2017, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 10.7.2017г.

61

Гражданско дело No 5160/2017, V състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 10.7.2017г.

62

Гражданско дело No 2663/2011, VIII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 11.7.2017г.

63

Гражданско дело No 3823/2016, IV състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 11.7.2017г.

64

Гражданско дело No 9085/2016, VIII състав

Делба

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 11.7.2017г.

65

Гражданско дело No 1268/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 11.7.2017г.

66

Гражданско дело No 2273/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 11.7.2017г.

67

Гражданско дело No 2452/2017, VIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 11.7.2017г.

68

Гражданско дело No 2593/2017, VIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 11.7.2017г.

69

Гражданско дело No 3074/2017, II състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Разпореждане от 11.7.2017г.

70

Гражданско дело No 3384/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 11.7.2017г.

71

Гражданско дело No 3820/2017, II състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 11.7.2017г.

72

Гражданско дело No 3937/2017, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 11.7.2017г.

73

Гражданско дело No 3993/2017, II състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 11.7.2017г.

74

Гражданско дело No 4402/2017, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 11.7.2017г.

75

Гражданско дело No 4222/2016, VII състав

Делба

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 12.7.2017г.

76

Гражданско дело No 1546/2017, VIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 12.7.2017г.

77

Гражданско дело No 1616/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 12.7.2017г.

78

Гражданско дело No 2187/2017, XI състав

Павлов иск

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 12.7.2017г.

79

Гражданско дело No 2474/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 12.7.2017г.

80

Гражданско дело No 2743/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 12.7.2017г.

81

Гражданско дело No 3120/2017, VII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 12.7.2017г.

82

Гражданско дело No 4042/2017, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 12.7.2017г.

83

Гражданско дело No 4225/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 12.7.2017г.

84

Гражданско дело No 4645/2017, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 12.7.2017г.

85

Гражданско дело No 1007/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 13.7.2017г.

86

Гражданско дело No 2581/2017, II състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 13.7.2017г.

87

Гражданско дело No 2658/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 13.7.2017г.

88

Гражданско дело No 2751/2017, III състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 13.7.2017г.

89

Гражданско дело No 3138/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 13.7.2017г.

90

Гражданско дело No 3189/2017, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 13.7.2017г.

91

Гражданско дело No 4409/2017, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 13.7.2017г.

92

Гражданско дело No 4902/2017, VII състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 13.7.2017г.

93

Гражданско дело No 4914/2017, III състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 13.7.2017г.

94

Гражданско дело No 5127/2017, XI състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 13.7.2017г.

95

Гражданско дело No 2923/2017, VIII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 14.7.2017г.

96

Гражданско дело No 3851/2017, VIII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 14.7.2017г.

97

Гражданско дело No 4157/2017, III състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 14.7.2017г.

98

Гражданско дело No 4616/2017, III състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 14.7.2017г.

99

Гражданско дело No 5017/2017, III състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 14.7.2017г.

100

Гражданско дело No 8073/2016, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 17.7.2017г.

101

Гражданско дело No 195/2017, VIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 17.7.2017г.

102

Гражданско дело No 1317/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 17.7.2017г.

103

Гражданско дело No 1753/2017, IX състав

Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 17.7.2017г.

104

Гражданско дело No 2174/2017, VIII състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 17.7.2017г.

105

Гражданско дело No 2470/2017, VIII състав

Искове по КЗ

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 17.7.2017г.

106

Гражданско дело No 2472/2017, VIII състав

Искове по КЗ

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 17.7.2017г.

107

Гражданско дело No 3849/2017, VIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 17.7.2017г.

108

Гражданско дело No 9790/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 18.7.2017г.

109

Гражданско дело No 595/2017, IX състав

Делба

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 18.7.2017г.

110

Гражданско дело No 2490/2017, I състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 18.7.2017г.

111

Гражданско дело No 4045/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 18.7.2017г.

112

Гражданско дело No 4143/2017, IV състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 18.7.2017г.

113

Гражданско дело No 4646/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 18.7.2017г.

114

Гражданско дело No 4871/2017, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 18.7.2017г.

115

Гражданско дело No 4943/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 18.7.2017г.

116

Гражданско дело No 5139/2017, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 18.7.2017г.

117

Гражданско дело No 7838/2016, XI състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 19.7.2017г.

118

Гражданско дело No 9325/2016, IX състав

Делба

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 19.7.2017г.

119

Гражданско дело No 9683/2016, V състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 19.7.2017г.

120

Гражданско дело No 9795/2016, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Протокол от 19.7.2017г.

121

Гражданско дело No 1787/2017, X състав

Производства по ограничаване и лишаване от родителски права

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 19.7.2017г.

122

Гражданско дело No 1911/2017, XI състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 19.7.2017г.

123

Гражданско дело No 2453/2017, IX състав

Искове по ЗЗДискр.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 19.7.2017г.

124

Гражданско дело No 2494/2017, II състав

Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 19.7.2017г.

125

Гражданско дело No 3127/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 19.7.2017г.

126

Гражданско дело No 3140/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 19.7.2017г.

127

Гражданско дело No 4145/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 19.7.2017г.

128

Гражданско дело No 4647/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 19.7.2017г.

129

Гражданско дело No 5037/2017, XI състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 19.7.2017г.

130

Гражданско дело No 5038/2017, V състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 19.7.2017г.

131

Гражданско дело No 5283/2016, IV състав

Искове за недействителност на правни сделки

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 20.7.2017г.

132

Гражданско дело No 1303/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 20.7.2017г.

133

Гражданско дело No 1619/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 20.7.2017г.

134

Гражданско дело No 1820/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 20.7.2017г.

135

Гражданско дело No 2473/2017, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 20.7.2017г.

136

Гражданско дело No 3614/2017, II състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 20.7.2017г.

137

Гражданско дело No 5153/2017, V състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 20.7.2017г.

138

Гражданско дело No 4713/2013, II състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 21.7.2017г.

139

Гражданско дело No 3834/2016, V състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 21.7.2017г.

140

Гражданско дело No 5457/2016, III състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 21.7.2017г.

141

Гражданско дело No 9326/2016, X състав

Делба

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 21.7.2017г.

142

Гражданско дело No 600/2017, X състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 21.7.2017г.

143

Гражданско дело No 1399/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 21.7.2017г.

144

Гражданско дело No 1905/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 21.7.2017г.

145

Гражданско дело No 2657/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 21.7.2017г.

146

Гражданско дело No 2769/2017, X състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 21.7.2017г.

147

Гражданско дело No 2770/2017, IX състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 21.7.2017г.

148

Гражданско дело No 3926/2017, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 21.7.2017г.

149

Гражданско дело No 4872/2017, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 21.7.2017г.

150

Гражданско дело No 4874/2017, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 21.7.2017г.

151

Гражданско дело No 5154/2017, IV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 21.7.2017г.

152

Гражданско дело No 5485/2017, IV състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 21.7.2017г.

153

Гражданско дело No 1258/2017, II състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 24.7.2017г.

154

Гражданско дело No 2383/2017, II състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 24.7.2017г.

155

Гражданско дело No 4937/2017, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 24.7.2017г.

156

Гражданско дело No 3090/2017, XII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 25.7.2017г.

157

Гражданско дело No 3925/2017, V състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 25.7.2017г.

158

Гражданско дело No 5556/2017, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 25.7.2017г.

159

Гражданско дело No 1906/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 26.7.2017г.

160

Гражданско дело No 3209/2017, IV състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 26.7.2017г.

161

Гражданско дело No 4939/2017, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 26.7.2017г.

162

Гражданско дело No 5122/2017, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 26.7.2017г.

163

Гражданско дело No 5347/2017, VIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 26.7.2017г.

164

Гражданско дело No 8457/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 27.7.2017г.

165

Гражданско дело No 2196/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 27.7.2017г.

166

Гражданско дело No 2928/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 27.7.2017г.

167

Гражданско дело No 2948/2017, X състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 27.7.2017г.

168

Гражданско дело No 4184/2017, XII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 27.7.2017г.

169

Гражданско дело No 4227/2017, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 27.7.2017г.

170

Гражданско дело No 4612/2017, X състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 27.7.2017г.

171

Гражданско дело No 1056/2017, XII състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 28.7.2017г.

172

Гражданско дело No 3930/2017, XII състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 28.7.2017г.

173

Гражданско дело No 5013/2017, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 28.7.2017г.

174

Гражданско дело No 5136/2017, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 28.7.2017г.

175

Гражданско дело No 5137/2017, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 28.7.2017г.

176

Гражданско дело No 3510/2016, IX състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 31.7.2017г.

177

Гражданско дело No 8651/2016, XII състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 31.7.2017г.

178

Гражданско дело No 2077/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 31.7.2017г.

179

Гражданско дело No 2925/2017, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 31.7.2017г.

180

Гражданско дело No 4938/2017, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 31.7.2017г.