Районен съд - Плевен
Справка за свършените ГРАЖДАНСКИ дела през месец АПРИЛ 2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 5391/2015, VIII състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 3.4.2017г.

2

Гражданско дело No 3370/2016, II състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 3.4.2017г.

3

Гражданско дело No 5858/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 3.4.2017г.

4

Гражданско дело No 6068/2016, III състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 3.4.2017г.

5

Гражданско дело No 7854/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 3.4.2017г.

6

Гражданско дело No 9787/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 3.4.2017г.

7

Гражданско дело No 223/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Определение от 3.4.2017г.

8

Гражданско дело No 385/2017, IV състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 3.4.2017г.

9

Гражданско дело No 736/2017, I състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Определение от 3.4.2017г.

10

Гражданско дело No 1547/2017, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 3.4.2017г.

11

Гражданско дело No 2029/2017, III състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 3.4.2017г.

12

Гражданско дело No 2080/2017, X състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 3.4.2017г.

13

Гражданско дело No 2086/2017, X състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 3.4.2017г.

14

Гражданско дело No 2089/2017, III състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 3.4.2017г.

15

Гражданско дело No 2092/2017, X състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 3.4.2017г.

16

Гражданско дело No 2161/2017, III състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 3.4.2017г.

17

Гражданско дело No 2368/2017, V състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 3.4.2017г.

18

Гражданско дело No 4911/2016, XII състав

Делба

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 4.4.2017г.

19

Гражданско дело No 6142/2016, XI състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 4.4.2017г.

20

Гражданско дело No 7120/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 4.4.2017г.

21

Гражданско дело No 7247/2016, XII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 4.4.2017г.

22

Гражданско дело No 7619/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 4.4.2017г.

23

Гражданско дело No 7725/2016, II състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 4.4.2017г.

24

Гражданско дело No 8228/2016, VII състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 4.4.2017г.

25

Гражданско дело No 8562/2016, IX състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 4.4.2017г.

26

Гражданско дело No 1846/2017, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 4.4.2017г.

27

Гражданско дело No 2028/2017, VII състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 4.4.2017г.

28

Гражданско дело No 2031/2017, X състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 4.4.2017г.

29

Гражданско дело No 2292/2017, X състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 4.4.2017г.

30

Гражданско дело No 2365/2017, II състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 4.4.2017г.

31

Гражданско дело No 2366/2017, II състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 4.4.2017г.

32

Гражданско дело No 2370/2017, II състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 4.4.2017г.

33

Гражданско дело No 2451/2017, VII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 4.4.2017г.

34

Гражданско дело No 5596/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 5.4.2017г.

35

Гражданско дело No 8334/2016, XII състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 5.4.2017г.

36

Гражданско дело No 698/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 5.4.2017г.

37

Гражданско дело No 788/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 5.4.2017г.

38

Гражданско дело No 1868/2017, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 5.4.2017г.

39

Гражданско дело No 7752/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 6.4.2017г.

40

Гражданско дело No 9196/2016, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 6.4.2017г.

41

Гражданско дело No 9596/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 6.4.2017г.

42

Гражданско дело No 41/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 6.4.2017г.

43

Гражданско дело No 375/2017, II състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 6.4.2017г.

44

Гражданско дело No 455/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 6.4.2017г.

45

Гражданско дело No 1544/2017, IV състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 6.4.2017г.

46

Гражданско дело No 1790/2017, IV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 6.4.2017г.

47

Гражданско дело No 2425/2016, XI състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 7.4.2017г.

48

Гражданско дело No 7673/2016, XII състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 7.4.2017г.

49

Гражданско дело No 8733/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 7.4.2017г.

50

Гражданско дело No 9421/2016, X състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 7.4.2017г.

51

Гражданско дело No 728/2017, X състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 7.4.2017г.

52

Гражданско дело No 925/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 7.4.2017г.

53

Гражданско дело No 1216/2017, V състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 7.4.2017г.

54

Гражданско дело No 1347/2017, X състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 7.4.2017г.

55

Гражданско дело No 1566/2017, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 7.4.2017г.

56

Гражданско дело No 1829/2017, VII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 7.4.2017г.

57

Гражданско дело No 9593/2016, I състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 10.4.2017г.

58

Гражданско дело No 9788/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 10.4.2017г.

59

Гражданско дело No 1971/2017, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 10.4.2017г.

60

Гражданско дело No 2020/2017, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 10.4.2017г.

61

Гражданско дело No 2172/2017, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 10.4.2017г.

62

Гражданско дело No 4774/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 11.4.2017г.

63

Гражданско дело No 6944/2016, XI състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 11.4.2017г.

64

Гражданско дело No 8751/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 11.4.2017г.

65

Гражданско дело No 9146/2016, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 11.4.2017г.

66

Гражданско дело No 9464/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Определение от 11.4.2017г.

67

Гражданско дело No 9658/2016, VIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 11.4.2017г.

68

Гражданско дело No 39/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 11.4.2017г.

69

Гражданско дело No 210/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 11.4.2017г.

70

Гражданско дело No 376/2017, IX състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 11.4.2017г.

71

Гражданско дело No 853/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 11.4.2017г.

72

Гражданско дело No 1150/2017, IV състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 11.4.2017г.

73

Гражданско дело No 1205/2017, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 11.4.2017г.

74

Гражданско дело No 1855/2017, IV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 11.4.2017г.

75

Гражданско дело No 1902/2017, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 11.4.2017г.

76

Гражданско дело No 2156/2017, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 11.4.2017г.

77

Гражданско дело No 2476/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 11.4.2017г.

78

Гражданско дело No 5589/2016, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 12.4.2017г.

79

Гражданско дело No 9407/2016, X състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 12.4.2017г.

80

Гражданско дело No 9599/2016, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 12.4.2017г.

81

Гражданско дело No 9622/2016, III състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 12.4.2017г.

82

Гражданско дело No 9624/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 12.4.2017г.

83

Гражданско дело No 1/2017, VIII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 12.4.2017г.

84

Гражданско дело No 369/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 12.4.2017г.

85

Гражданско дело No 738/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 12.4.2017г.

86

Гражданско дело No 1735/2017, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 12.4.2017г.

87

Гражданско дело No 2369/2017, XI състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 12.4.2017г.

88

Гражданско дело No 2226/2015, XII състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 13.4.2017г.

89

Гражданско дело No 6788/2016, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 13.4.2017г.

90

Гражданско дело No 7611/2016, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 13.4.2017г.

91

Гражданско дело No 9234/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 13.4.2017г.

92

Гражданско дело No 9264/2016, VIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 13.4.2017г.

93

Гражданско дело No 9510/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 13.4.2017г.

94

Гражданско дело No 9784/2016, VIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 13.4.2017г.

95

Гражданско дело No 365/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 13.4.2017г.

96

Гражданско дело No 699/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 13.4.2017г.

97

Гражданско дело No 1053/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 13.4.2017г.

98

Гражданско дело No 1135/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 13.4.2017г.

99

Гражданско дело No 1266/2017, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 13.4.2017г.

100

Гражданско дело No 2171/2017, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 13.4.2017г.

101

Гражданско дело No 2371/2017, XII състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 13.4.2017г.

102

Гражданско дело No 2477/2017, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 13.4.2017г.

103

Гражданско дело No 2491/2017, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 13.4.2017г.

104

Гражданско дело No 4666/2016, XII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 18.4.2017г.

105

Гражданско дело No 5412/2016, XII състав

Искове за обезщетение по чл. 200 КТ

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 18.4.2017г.

106

Гражданско дело No 63/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 18.4.2017г.

107

Гражданско дело No 456/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 18.4.2017г.

108

Гражданско дело No 1828/2017, VII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 18.4.2017г.

109

Гражданско дело No 7659/2016, VII състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 19.4.2017г.

110

Гражданско дело No 7915/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 19.4.2017г.

111

Гражданско дело No 8356/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 19.4.2017г.

112

Гражданско дело No 8458/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 19.4.2017г.

113

Гражданско дело No 9463/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 19.4.2017г.

113

Гражданско дело No 324/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 19.4.2017г.

114

Гражданско дело No 904/2017, IX състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 19.4.2017г.

115

Гражданско дело No 911/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 19.4.2017г.

116

Гражданско дело No 7105/2016, III състав

Павлов иск

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 20.4.2017г.

117

Гражданско дело No 7401/2016, V състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 20.4.2017г.

118

Гражданско дело No 7448/2016, VIII състав

Искове за недействителност на правни сделки

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 20.4.2017г.

119

Гражданско дело No 8741/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 20.4.2017г.

120

Гражданско дело No 9339/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 20.4.2017г.

121

Гражданско дело No 9816/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 20.4.2017г.

122

Гражданско дело No 986/2017, V състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 20.4.2017г.

123

Гражданско дело No 1565/2017, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 20.4.2017г.

124

Гражданско дело No 1811/2017, X състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 20.4.2017г.

125

Гражданско дело No 2081/2017, XII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 20.4.2017г.

126

Гражданско дело No 2266/2017, XI състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 20.4.2017г.

127

Гражданско дело No 5096/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 21.4.2017г.

128

Гражданско дело No 6823/2016, VIII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 21.4.2017г.

129

Гражданско дело No 7088/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 21.4.2017г.

130

Гражданско дело No 7261/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 21.4.2017г.

131

Гражданско дело No 7592/2016, VIII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 21.4.2017г.

132

Гражданско дело No 7667/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 21.4.2017г.

133

Гражданско дело No 7726/2016, V състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 21.4.2017г.

134

Гражданско дело No 7841/2016, X състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 21.4.2017г.

135

Гражданско дело No 9321/2016, VIII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 21.4.2017г.

136

Гражданско дело No 9455/2016, XI състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 21.4.2017г.

137

Гражданско дело No 222/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 21.4.2017г.

138

Гражданско дело No 2264/2017, IX състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 21.4.2017г.

139

Гражданско дело No 2762/2017, VII състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 21.4.2017г.

140

Гражданско дело No 6853/2015, II състав

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Разпореждане от 24.4.2017г.

141

Гражданско дело No 787/2016, III състав

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 24.4.2017г.

142

Гражданско дело No 1826/2016, X състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 24.4.2017г.

143

Гражданско дело No 6415/2016, II състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 24.4.2017г.

144

Гражданско дело No 8754/2016, III състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 24.4.2017г.

145

Гражданско дело No 9765/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 24.4.2017г.

146

Гражданско дело No 701/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 24.4.2017г.

147

Гражданско дело No 2170/2017, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 24.4.2017г.

148

Гражданско дело No 2612/2017, V състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 24.4.2017г.

149

Гражданско дело No 5671/2015, II състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 25.4.2017г.

150

Гражданско дело No 8875/2016, II състав

Делба

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 25.4.2017г.

151

Гражданско дело No 1733/2017, IV състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 25.4.2017г.

152

Гражданско дело No 2026/2017, IV състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 25.4.2017г.

153

Гражданско дело No 2032/2017, IV състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 25.4.2017г.

154

Гражданско дело No 2084/2017, IV състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 25.4.2017г.

155

Гражданско дело No 2348/2017, VII състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 25.4.2017г.

156

Гражданско дело No 3023/2016, X състав

Искове по ЗОДОВ

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 26.4.2017г.

157

Гражданско дело No 9416/2016, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 26.4.2017г.

158

Гражданско дело No 9813/2016, VII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 26.4.2017г.

159

Гражданско дело No 150/2017, IX състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 26.4.2017г.

160

Гражданско дело No 896/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 26.4.2017г.

161

Гражданско дело No 930/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 26.4.2017г.

162

Гражданско дело No 1812/2017, IV състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 26.4.2017г.

163

Гражданско дело No 2349/2017, IV състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 26.4.2017г.

164

Гражданско дело No 2594/2017, IV състав

Искове по КЗ

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 26.4.2017г.

165

Гражданско дело No 7620/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 27.4.2017г.

166

Гражданско дело No 8383/2016, VII състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 27.4.2017г.

167

Гражданско дело No 8750/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 27.4.2017г.

168

Гражданско дело No 9594/2016, IX състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 27.4.2017г.

169

Гражданско дело No 9789/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 27.4.2017г.

170

Гражданско дело No 40/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 27.4.2017г.

171

Гражданско дело No 377/2017, XII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 27.4.2017г.

172

Гражданско дело No 894/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 27.4.2017г.

173

Гражданско дело No 1008/2017, II състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 27.4.2017г.

174

Гражданско дело No 1611/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 27.4.2017г.

175

Гражданско дело No 2379/2017, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 27.4.2017г.

176

Гражданско дело No 2384/2017, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 27.4.2017г.

177

Гражданско дело No 2950/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 27.4.2017г.

178

Гражданско дело No 7409/2016, III състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 28.4.2017г.

179

Гражданско дело No 7616/2016, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 28.4.2017г.

180

Гражданско дело No 8484/2016, IX състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 28.4.2017г.

181

Гражданско дело No 8735/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 28.4.2017г.

182

Гражданско дело No 8756/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 28.4.2017г.

183

Гражданско дело No 9415/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 28.4.2017г.

184

Гражданско дело No 9439/2016, VIII състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 28.4.2017г.

185

Гражданско дело No 9465/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 28.4.2017г.

186

Гражданско дело No 9595/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 28.4.2017г.

187

Гражданско дело No 9621/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 28.4.2017г.

188

Гражданско дело No 9799/2016, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 28.4.2017г.

189

Гражданско дело No 37/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 28.4.2017г.

190

Гражданско дело No 79/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 28.4.2017г.

191

Гражданско дело No 329/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 28.4.2017г.

192

Гражданско дело No 367/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 28.4.2017г.

193

Гражданско дело No 1252/2017, XI състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 28.4.2017г.

194

Гражданско дело No 1563/2017, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 28.4.2017г.

195

Гражданско дело No 1608/2017, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 28.4.2017г.

196

Гражданско дело No 1806/2017, II състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 28.4.2017г.

197

Гражданско дело No 1810/2017, XII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 28.4.2017г.

198

Гражданско дело No 2018/2017, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 28.4.2017г.

199

Гражданско дело No 2157/2017, XII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 28.4.2017г.

200

Гражданско дело No 2176/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 28.4.2017г.