РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПЛЕВЕН
Справка за свършените ГРАЖДАНСКИ дела през месец МАРТ 2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 2686/2013, IX състав

Делби

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 1.3.2016г.

2

Гражданско дело No 3069/2015, IX състав

Делби

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 1.3.2016г.

3

Гражданско дело No 4956/2015, II състав

Искове по КТ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 1.3.2016г.

4

Гражданско дело No 5068/2015, VIII състав

Облигационни искове - по ЗЗД

Докладчик:
СВЕТЛА А. ЗАХАРИЕВА

Решение от 1.3.2016г.

5

Гражданско дело No 5094/2015, V състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 1.3.2016г.

6

Гражданско дело No 5601/2015, XII състав

Облигационни искове - по ЗЗД

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 1.3.2016г.

7

Гражданско дело No 584/2016, V състав

Развод по взаимно съгласие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 1.3.2016г.

8

Гражданско дело No 1100/2016, V състав

Развод по взаимно съгласие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 1.3.2016г.

9

Гражданско дело No 1340/2016, X състав

Искове по СК

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 1.3.2016г.

10

Гражданско дело No 1401/2016, XI състав

Искове по СК

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 1.3.2016г.

11

Гражданско дело No 3311/2015, II състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 2.3.2016г.

12

Гражданско дело No 4144/2015, V състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 2.3.2016г.

13

Гражданско дело No 5165/2015, IV състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 2.3.2016г.

14

Гражданско дело No 5178/2015, V състав

Издръжка

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 2.3.2016г.

15

Гражданско дело No 6445/2015, I състав

Изменение на издръжка

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Определение от 2.3.2016г.

16

Гражданско дело No 6672/2015, II състав

Развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 2.3.2016г.

17

Гражданско дело No 140/2016, II състав

Развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 2.3.2016г.

18

Гражданско дело No 305/2016, XII състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 2.3.2016г.

19

Гражданско дело No 532/2016, VIII състав

Изменение на издръжка

Докладчик:
СВЕТЛА А. ЗАХАРИЕВА

Решение от 2.3.2016г.

20

Гражданско дело No 582/2016, IX състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 2.3.2016г.

21

Гражданско дело No 713/2016, IX състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 2.3.2016г.

22

Гражданско дело No 762/2016, IX състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 2.3.2016г.

23

Гражданско дело No 773/2016, IV състав

Искове по СК

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 2.3.2016г.

24

Гражданско дело No 1105/2016, IV състав

Развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 2.3.2016г.

25

Гражданско дело No 1332/2016, X състав

Други дела

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 2.3.2016г.

26

Гражданско дело No 1268/2007, II състав

Делби

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 7.3.2016г.

27

Гражданско дело No 3907/2014, VIII състав

Искове по КТ за отмяна на уволнение

Докладчик:
СВЕТЛА А. ЗАХАРИЕВА

Решение от 7.3.2016г.

28

Гражданско дело No 2778/2015, XI състав

Делби

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 7.3.2016г.

29

Гражданско дело No 5888/2015, VIII състав

Развод и недейств. на брака

Докладчик:
СВЕТЛА А. ЗАХАРИЕВА

Решение от 7.3.2016г.

30

Гражданско дело No 5951/2015, IX състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 7.3.2016г.

31

Гражданско дело No 170/2016, IX състав

Чл.19 ЗГР

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 7.3.2016г.

32

Гражданско дело No 181/2016, XII състав

Вещни искове

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 7.3.2016г.

33

Гражданско дело No 182/2016, V състав

Други дела

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 7.3.2016г.

34

Гражданско дело No 892/2016, XII състав

Други дела

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 7.3.2016г.

35

Гражданско дело No 1471/2016, VII състав

Дела от административен характер

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 7.3.2016г.

36

Гражданско дело No 1472/2016, IV състав

Искове по СК

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 7.3.2016г.

37

Гражданско дело No 1474/2016, IV състав

Искове по СК

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 7.3.2016г.

38

Гражданско дело No 2929/2015, IV състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 8.3.2016г.

39

Гражданско дело No 3995/2015, V състав

Делби

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 8.3.2016г.

40

Гражданско дело No 5409/2015, IV състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 8.3.2016г.

41

Гражданско дело No 5589/2015, VIII състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
СВЕТЛА А. ЗАХАРИЕВА

Решение от 8.3.2016г.

42

Гражданско дело No 5593/2015, XII състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 8.3.2016г.

43

Гражданско дело No 611/2016, XII състав

Развод по взаимно съгласие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 8.3.2016г.

44

Гражданско дело No 1494/2016, I състав

Искове по СК

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 8.3.2016г.

45

Гражданско дело No 3068/2015, XII състав

Вещни искове

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 10.3.2016г.

46

Гражданско дело No 4427/2015, IV състав

Искове по КТ

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 10.3.2016г.

47

Гражданско дело No 5476/2015, IV състав

Облигационни искове - по ЗЗД

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 10.3.2016г.

48

Гражданско дело No 5595/2015, V състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 10.3.2016г.

49

Гражданско дело No 5600/2015, IV състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 10.3.2016г.

50

Гражданско дело No 6674/2015, X състав

Облигационни искове - по ЗЗД

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 10.3.2016г.

51

Гражданско дело No 430/2016, VII състав

Други дела

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 10.3.2016г.

52

Гражданско дело No 662/2016, VII състав

Развод и недейств. на брака

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 10.3.2016г.

53

Гражданско дело No 764/2016, IV състав

Облигационни искове - по ЗЗД

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 10.3.2016г.

54

Гражданско дело No 2729/2015, III състав

Вещни искове

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 11.3.2016г.

55

Гражданско дело No 4761/2015, XII състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 11.3.2016г.

56

Гражданско дело No 4873/2015, III състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 11.3.2016г.

57

Гражданско дело No 5997/2015, I състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 11.3.2016г.

58

Гражданско дело No 6069/2015, XI състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 11.3.2016г.

59

Гражданско дело No 6898/2015, I състав

Искове по КТ

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 11.3.2016г.

60

Гражданско дело No 141/2016, I състав

Развод и недейств. на брака

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 11.3.2016г.

61

Гражданско дело No 711/2016, I състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 11.3.2016г.

62

Гражданско дело No 1470/2016, II състав

Дела от административен характер

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 11.3.2016г.

63

Гражданско дело No 6068/2009, VIII състав

Делби

Докладчик:
СВЕТЛА А. ЗАХАРИЕВА

Решение от 12.3.2016г.

64

Гражданско дело No 2243/2015, III състав

Облигационни искове - по ЗЗД

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 12.3.2016г.

65

Гражданско дело No 2375/2015, V състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 12.3.2016г.

66

Гражданско дело No 3132/2015, IV състав

Облигационни искове

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 12.3.2016г.

67

Гражданско дело No 3825/2015, III състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 12.3.2016г.

68

Гражданско дело No 4752/2015, VIII състав

Развод и недейств. на брака

Докладчик:
СВЕТЛА А. ЗАХАРИЕВА

Решение от 12.3.2016г.

69

Гражданско дело No 6663/2015, XII състав

Искове по КТ

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 12.3.2016г.

70

Гражданско дело No 6672/2015, II състав

Развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 12.3.2016г.

71

Гражданско дело No 3191/2009, VIII състав

Делби

Докладчик:
СВЕТЛА А. ЗАХАРИЕВА

Решение от 14.3.2016г.

72

Гражданско дело No 4251/2015, XI състав

Делби

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 14.3.2016г.

73

Гражданско дело No 4387/2015, XI състав

Делби

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 14.3.2016г.

74

Гражданско дело No 5422/2015, V състав

Искове по КТ

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 14.3.2016г.

75

Гражданско дело No 6084/2015, I състав

Облигационни искове - по ЗЗД

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Определение от 14.3.2016г.

76

Гражданско дело No 6689/2015, I състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Определение от 14.3.2016г.

77

Гражданско дело No 608/2016, IV състав

Облигационни искове - по ЗЗД

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 14.3.2016г.

78

Гражданско дело No 1105/2016, IV състав

Развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 14.3.2016г.

79

Гражданско дело No 1660/2016, X състав

Искове по СК

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 14.3.2016г.

80

Гражданско дело No 5636/2013, VIII състав

Делби

Докладчик:
СВЕТЛА А. ЗАХАРИЕВА

Решение от 15.3.2016г.

81

Гражданско дело No 2472/2015, V състав

Вещни искове

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 15.3.2016г.

82

Гражданско дело No 4679/2015, IX състав

Облигационни искове - по ЗЗД

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 15.3.2016г.

83

Гражданско дело No 4952/2015, VIII състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
СВЕТЛА А. ЗАХАРИЕВА

Решение от 15.3.2016г.

84

Гражданско дело No 5283/2015, IV състав

Облигационни искове - по ЗЗД

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 15.3.2016г.

85

Гражданско дело No 6179/2015, VIII състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
СВЕТЛА А. ЗАХАРИЕВА

Решение от 15.3.2016г.

86

Гражданско дело No 192/2016, III състав

Искове по КТ

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 15.3.2016г.

87

Гражданско дело No 761/2016, XII състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 15.3.2016г.

88

Гражданско дело No 1000/2016, VII състав

Развод и недейств. на брака

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 15.3.2016г.

89

Гражданско дело No 1161/2016, IX състав

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 15.3.2016г.

90

Гражданско дело No 1339/2016, VII състав

Развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 15.3.2016г.

91

Гражданско дело No 1651/2016, XI състав

Дела от административен характер

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 15.3.2016г.

92

Гражданско дело No 1729/2016, III състав

Искове по СК

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 15.3.2016г.

93

Гражданско дело No 2421/2015, IV състав

Вещни искове

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 16.3.2016г.

94

Гражданско дело No 4754/2015, IX състав

Делби

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 16.3.2016г.

95

Гражданско дело No 5093/2015, VIII състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
СВЕТЛА А. ЗАХАРИЕВА

Решение от 16.3.2016г.

96

Гражданско дело No 5755/2015, VIII състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
СВЕТЛА А. ЗАХАРИЕВА

Решение от 16.3.2016г.

97

Гражданско дело No 6314/2015, IX състав

Облигационни искове

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 16.3.2016г.

98

Гражданско дело No 6330/2015, IX състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 16.3.2016г.

99

Гражданско дело No 6690/2015, XII състав

Искове по СК

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 16.3.2016г.

100

Гражданско дело No 6731/2015, XII състав

Искове по КТ

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 16.3.2016г.

101

Гражданско дело No 6846/2015, XI състав

Облигационни искове - по ЗЗД

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 16.3.2016г.

102

Гражданско дело No 123/2015, X състав

Други дела

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 17.3.2016г.

103

Гражданско дело No 4394/2015, II състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 17.3.2016г.

104

Гражданско дело No 5075/2015, II състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 17.3.2016г.

105

Гражданско дело No 5181/2015, VIII състав

Други дела

Докладчик:
СВЕТЛА А. ЗАХАРИЕВА

Решение от 17.3.2016г.

106

Гражданско дело No 5647/2015, IX състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 17.3.2016г.

107

Гражданско дело No 5669/2015, II състав

Развод и недейств. на брака

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 17.3.2016г.

108

Гражданско дело No 5889/2015, XII състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 17.3.2016г.

109

Гражданско дело No 5960/2015, V състав

Вещни искове

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 17.3.2016г.

110

Гражданско дело No 6328/2015, III състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 17.3.2016г.

111

Гражданско дело No 6845/2015, VII състав

Искове по КТ за трудови възнаграждения

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 17.3.2016г.

112

Гражданско дело No 318/2016, II състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 17.3.2016г.

113

Гражданско дело No 533/2016, VII състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 17.3.2016г.

114

Гражданско дело No 1185/2016, IV състав

Дела по Закона срещу домашното насилие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 17.3.2016г.

115

Гражданско дело No 1800/2016, I състав

Искове по СК

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 17.3.2016г.

116

Гражданско дело No 6041/2015, V състав

Вещни искове

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 18.3.2016г.

117

Гражданско дело No 6335/2015, XII състав

Облигационни искове - по ЗЗД

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 18.3.2016г.

118

Гражданско дело No 6337/2015, IX състав

Вещни искове

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 18.3.2016г.

119

Гражданско дело No 6371/2015, XII състав

Развод и недейств. на брака

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 18.3.2016г.

120

Гражданско дело No 6747/2015, VIII състав

Облигационни искове - по ЗЗД

Докладчик:
СВЕТЛА А. ЗАХАРИЕВА

Решение от 18.3.2016г.

121

Гражданско дело No 6783/2015, III състав

Други дела

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 18.3.2016г.

122

Гражданско дело No 86/2016, VII състав

Искове по СК

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 18.3.2016г.

123

Гражданско дело No 550/2016, XII състав

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 18.3.2016г.

124

Гражданско дело No 770/2016, I състав

Искове по КТ

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 18.3.2016г.

125

Гражданско дело No 772/2016, I състав

Чл.19 ЗГР

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 18.3.2016г.

126

Гражданско дело No 777/2016, V състав

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 18.3.2016г.

127

Гражданско дело No 983/2016, I състав

Чл.19 ЗГР

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 18.3.2016г.

128

Гражданско дело No 1001/2016, I състав

Развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 18.3.2016г.

129

Гражданско дело No 1024/2016, I състав

Развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 18.3.2016г.

130

Гражданско дело No 6066/2015, XII състав

Развод и недейств. на брака

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 21.3.2016г.

131

Гражданско дело No 185/2016, VIII състав

Облигационни искове - по ЗЗД

Докладчик:
СВЕТЛА А. ЗАХАРИЕВА

Решение от 21.3.2016г.

132

Гражданско дело No 1092/2016, XII състав

Издръжка

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 21.3.2016г.

133

Гражданско дело No 1106/2016, III състав

Развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 21.3.2016г.

134

Гражданско дело No 1159/2016, III състав

Развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 21.3.2016г.

135

Гражданско дело No 1182/2016, III състав

Чл.19 ЗГР

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 21.3.2016г.

136

Гражданско дело No 1834/2016, II състав

Искове по СК

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 21.3.2016г.

137

Гражданско дело No 1835/2016, II състав

Искове по СК

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 21.3.2016г.

138

Гражданско дело No 1865/2016, II състав

Искове по СК

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 21.3.2016г.

139

Гражданско дело No 339/2015, III състав

Вещни искове

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 22.3.2016г.

140

Гражданско дело No 4053/2015, V състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 22.3.2016г.

141

Гражданско дело No 4110/2015, IX състав

Искове по КТ

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 22.3.2016г.

142

Гражданско дело No 190/2016, V състав

Искове по КТ за трудови възнаграждения

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 22.3.2016г.

143

Гражданско дело No 981/2016, IX състав

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 22.3.2016г.

144

Гражданско дело No 982/2016, IX състав

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 22.3.2016г.

145

Гражданско дело No 1233/2016, III състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 22.3.2016г.

146

Гражданско дело No 4036/2010, IV състав

Делби

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 23.3.2016г.

147

Гражданско дело No 3639/2014, V състав

Вещни искове

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 23.3.2016г.

148

Гражданско дело No 5407/2015, X състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 23.3.2016г.

149

Гражданско дело No 5763/2015, IX състав

Облигационни искове - по ЗЗД

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 23.3.2016г.

150

Гражданско дело No 5788/2015, X състав

Облигационни искове - по ЗЗД

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 23.3.2016г.

151

Гражданско дело No 6087/2015, X състав

Развод и недейств. на брака

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 23.3.2016г.

152

Гражданско дело No 6207/2015, XI състав

Искове по КТ

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 23.3.2016г.

153

Гражданско дело No 6331/2015, X състав

Развод и недейств. на брака

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 23.3.2016г.

154

Гражданско дело No 6668/2015, X състав

Развод и недейств. на брака

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 23.3.2016г.

155

Гражданско дело No 6730/2015, IX състав

Облигационни искове

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 23.3.2016г.

156

Гражданско дело No 6841/2015, X състав

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 23.3.2016г.

157

Гражданско дело No 116/2016, IV състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 23.3.2016г.

158

Гражданско дело No 191/2016, VII състав

Искове по КТ за трудови възнаграждения

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 23.3.2016г.

159

Гражданско дело No 549/2016, X състав

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 23.3.2016г.

160

Гражданско дело No 551/2016, X състав

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 23.3.2016г.

161

Гражданско дело No 610/2016, X състав

Искове по СК

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 23.3.2016г.

162

Гражданско дело No 1162/2016, XI състав

Искове по СК

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 23.3.2016г.

163

Гражданско дело No 1215/2016, X състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 23.3.2016г.

164

Гражданско дело No 1867/2016, II състав

Искове по СК

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 23.3.2016г.

165

Гражданско дело No 1933/2016, VIII състав

Искове по СК

Докладчик:
СВЕТЛА А. ЗАХАРИЕВА

Решение от 23.3.2016г.

166

Гражданско дело No 948/2015, VII състав

Делби

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 24.3.2016г.

167

Гражданско дело No 2746/2015, IV състав

Вещни искове

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 24.3.2016г.

168

Гражданско дело No 3433/2015, III състав

Облигационни искове - по ЗЗД

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 24.3.2016г.

169

Гражданско дело No 5084/2015, IV състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 24.3.2016г.

170

Гражданско дело No 6650/2015, XII състав

Искове по СК

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 24.3.2016г.

171

Гражданско дело No 6651/2015, XII състав

Искове по СК

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 24.3.2016г.

172

Гражданско дело No 6659/2015, VII състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 24.3.2016г.

173

Гражданско дело No 429/2016, V състав

Вещни искове

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 24.3.2016г.

174

Гражданско дело No 1827/2016, XII състав

Облигационни искове

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 24.3.2016г.

175

Гражданско дело No 5480/2015, II състав

Облигационни искове

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 25.3.2016г.

176

Гражданско дело No 6261/2015, XII състав

Други дела

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 25.3.2016г.

177

Гражданско дело No 6668/2015, X състав

Развод и недейств. на брака

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 25.3.2016г.

178

Гражданско дело No 183/2016, IX състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 25.3.2016г.

179

Гражданско дело No 408/2016, V състав

Други дела

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 25.3.2016г.

180

Гражданско дело No 428/2016, I състав

Облигационни искове

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 25.3.2016г.

181

Гражданско дело No 511/2016, I състав

Издръжка

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 25.3.2016г.

182

Гражданско дело No 709/2016, IV състав

Искове по СК

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 25.3.2016г.

183

Гражданско дело No 893/2016, II състав

Развод и недейств. на брака

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 25.3.2016г.

184

Гражданско дело No 1149/2016, XII състав

Вещни искове

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 25.3.2016г.

185

Гражданско дело No 1329/2016, V състав

Издръжка

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 25.3.2016г.

186

Гражданско дело No 1338/2016, I състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 25.3.2016г.

187

Гражданско дело No 4252/2015, IV състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 28.3.2016г.

188

Гражданско дело No 4275/2015, III състав

Искове по СК

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 28.3.2016г.

189

Гражданско дело No 5678/2015, VII състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 28.3.2016г.

190

Гражданско дело No 6068/2015, XI състав

Делби

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 28.3.2016г.

191

Гражданско дело No 2076/2016, VII състав

Други дела

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 28.3.2016г.

192

Гражданско дело No 2128/2016, IV състав

Искове по СК

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 28.3.2016г..

193

Гражданско дело No 4533/2015, III състав

Облигационни искове - по ЗЗД

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 29.3.2016г.

194

Гражданско дело No 6208/2015, IX състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 29.3.2016г.

195

Гражданско дело No 1445/2016, III състав

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 29.3.2016г.

196

Гражданско дело No 1448/2016, IV състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 29.3.2016г.

197

Гражданско дело No 1655/2016, XI състав

Дела по Закона срещу домашното насилие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 29.3.2016г.

198

Гражданско дело No 1732/2016, IX състав

Развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 29.3.2016г.

199

Гражданско дело No 2139/2016, VIII състав

Искове по СК

Докладчик:
СВЕТЛА А. ЗАХАРИЕВА

Решение от 29.3.2016г.

200

Гражданско дело No 3481/2015, XI състав

Изменение на издръжка

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 30.3.2016г.

201

Гражданско дело No 6654/2015, VII състав

Развод и недейств. на брака

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 30.3.2016г.

202

Гражданско дело No 2146/2016, IX състав

Искове по СК

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 30.3.2016г.

203

Гражданско дело No 4241/2015, I състав

Облигационни искове

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 31.3.2016г.

204

Гражданско дело No 5410/2015, VII състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 31.3.2016г.

205

Гражданско дело No 6313/2015, IX състав

Делби

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 31.3.2016г.

206

Гражданско дело No 88/2016, IV състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 31.3.2016г.

207

Гражданско дело No 522/2016, VII състав

Чл.19 ЗГР

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 31.3.2016г.

208

Гражданско дело No 1145/2016, I състав

Развод и недейств. на брака

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 31.3.2016г.

209

Гражданско дело No 1442/2016, XI състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 31.3.2016г.

210

Гражданско дело No 1443/2016, III състав

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 31.3.2016г.

211

Гражданско дело No 1446/2016, XI състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 31.3.2016г.

212

Гражданско дело No 1611/2016, I състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 31.3.2016г.

213

Гражданско дело No 1641/2016, XI състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 31.3.2016г.