РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПЛЕВЕН
Справка за свършените ГРАЖДАНСКИ дела през месец ФЕВРУАРИ 2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 620/2015, X състав

Вещни искове

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 1.2.2016г.

2

Гражданско дело No 1879/2015, IX състав

Вещни искове

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 1.2.2016г.

3

Гражданско дело No 4704/2015, IV състав

Искове по КТ

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 1.2.2016г.

4

Гражданско дело No 4780/2015, VIII състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
СВЕТЛА А. ЗАХАРИЕВА

Решение от 1.2.2016г.

5

Гражданско дело No 5063/2015, VII състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 1.2.2016г.

6

Гражданско дело No 5650/2015, VII състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 1.2.2016г.

7

Гражданско дело No 6869/2015, XI състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 1.2.2016г.

8

Гражданско дело No 548/2016, IV състав

Искове по СК

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 1.2.2016г.

9

Гражданско дело No 556/2016, IV състав

Искове по СК

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 1.2.2016г.

10

Гражданско дело No 5582/2015, VII състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 2.2.2016г.

11

Гражданско дело No 6021/2015, XI състав

Вещни искове

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 2.2.2016г.

12

Гражданско дело No 6067/2015, XII състав

Вещни искове

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 2.2.2016г.

13

Гражданско дело No 6439/2015, III състав

Делби

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 2.2.2016г.

14

Гражданско дело No 259/2016, IV състав

Развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 2.2.2016г.

15

Гражданско дело No 319/2015, I състав

Делби

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 3.2.2016г.

16

Гражданско дело No 5007/2015, I състав

Облигационни искове - по ЗЗД

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 3.2.2016г.

17

Гражданско дело No 5511/2015, I състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 3.2.2016г.

18

Гражданско дело No 609/2016, VIII състав

Искове по СК

Докладчик:
СВЕТЛА А. ЗАХАРИЕВА

Решение от 3.2.2016г.

19

Гражданско дело No 4180/2015, XII състав

Искове по КТ

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 4.2.2016г.

20

Гражданско дело No 4782/2015, III състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 4.2.2016г.

21

Гражданско дело No 5144/2015, II състав

Вещни искове

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 4.2.2016г.

22

Гражданско дело No 5284/2015, II състав

Искове по СК

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 4.2.2016г.

23

Гражданско дело No 6238/2015, III състав

Изменение на издръжка

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 4.2.2016г.

24

Гражданско дело No 710/2016, XI състав

Искове по СК

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 4.2.2016г.

25

Гражданско дело No 3893/2014, IV състав

Делби

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 5.2.2016г.

26

Гражданско дело No 2069/2015, IV състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 5.2.2016г.

27

Гражданско дело No 2966/2015, II състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 5.2.2016г.

28

Гражданско дело No 5391/2015, VIII състав

Делби

Докладчик:
СВЕТЛА А. ЗАХАРИЕВА

Решение от 5.2.2016г.

29

Гражданско дело No 5401/2015, XII състав

Облигационни искове - по ЗЗД

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 5.2.2016г.

30

Гражданско дело No 5842/2015, VII състав

Искове по КТ за трудови възнаграждения

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 5.2.2016г.

31

Гражданско дело No 5843/2015, IV състав

Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 5.2.2016г.

32

Гражданско дело No 5862/2015, XI състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 5.2.2016г.

33

Гражданско дело No 6199/2015, VII състав

Облигационни искове - по ЗЗД

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 5.2.2016г.

34

Гражданско дело No 6441/2015, XI състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 5.2.2016г.

35

Гражданско дело No 319/2016, I състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 5.2.2016г.

36

Гражданско дело No 321/2016, I състав

Развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 5.2.2016г.

37

Гражданско дело No 719/2016, II състав

Искове по СК

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 5.2.2016г.

38

Гражданско дело No 4749/2015, XI състав

Искове по КТ

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 8.2.2016г.

39

Гражданско дело No 6068/2015, XI състав

Делби

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 8.2.2016г.

40

Гражданско дело No 6857/2015, III състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 8.2.2016г.

41

Гражданско дело No 411/2016, III състав

Дела по Закона срещу домашното насилие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 8.2.2016г.

42

Гражданско дело No 513/2016, VIII състав

Дела по Закона срещу домашното насилие

Докладчик:
СВЕТЛА А. ЗАХАРИЕВА

Решение от 8.2.2016г.

43

Гражданско дело No 746/2016, II състав

Искове по СК

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 8.2.2016г.

44

Гражданско дело No 3133/2015, V състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 9.2.2016г.

45

Гражданско дело No 6332/2015, III състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 9.2.2016г.

46

Гражданско дело No 6851/2015, XI състав

Развод и недейств. на брака

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 9.2.2016г.

47

Гражданско дело No 534/2016, X състав

Искове по СК

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 9.2.2016г.

48

Гражданско дело No 774/2016, I състав

Искове по СК

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 9.2.2016г.

49

Гражданско дело No 4772/2015, X състав

Развод и недейств. на брака

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 10.2.2016г.

50

Гражданско дело No 4952/2015, VIII състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
СВЕТЛА А. ЗАХАРИЕВА

Решение от 10.2.2016г.

51

Гражданско дело No 5524/2015, IX състав

Други дела

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 10.2.2016г.

52

Гражданско дело No 87/2016, XII състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 10.2.2016г.

53

Гражданско дело No 105/2016, IX състав

Дела по Закона срещу домашното насилие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 10.2.2016г.

54

Гражданско дело No 108/2016, XII състав

Искове по КТ

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 10.2.2016г.

55

Гражданско дело No 117/2016, XII състав

Искове по КТ

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 10.2.2016г.

56

Гражданско дело No 359/2016, XII състав

Искове по КТ

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 10.2.2016г.

57

Гражданско дело No 360/2016, XII състав

Искове по КТ

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 10.2.2016г.

58

Гражданско дело No 426/2016, V състав

Искове по СК

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 10.2.2016г.

59

Гражданско дело No 447/2016, XI състав

Развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 10.2.2016г.

60

Гражданско дело No 5089/2015, VIII състав

Развод и недейств. на брака

Докладчик:
СВЕТЛА А. ЗАХАРИЕВА

Решение от 11.2.2016г.

61

Гражданско дело No 5344/2015, V състав

Искове по КТ

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 11.2.2016г.

62

Гражданско дело No 5421/2015, I състав

Искове по КТ

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 11.2.2016г.

63

Гражданско дело No 5638/2015, IX състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 11.2.2016г.

64

Гражданско дело No 6181/2015, XI състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 11.2.2016г.

65

Гражданско дело No 6240/2015, IV състав

Издръжка

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 11.2.2016г.

66

Гражданско дело No 6660/2015, VII състав

Вещни искове

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 11.2.2016г.

67

Гражданско дело No 449/2016, XI състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 11.2.2016г.

68

Гражданско дело No 2774/2015, III състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 12.2.2016г.

69

Гражданско дело No 4417/2015, IV състав

Други дела

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 12.2.2016г.

70

Гражданско дело No 5139/2015, VIII състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
СВЕТЛА А. ЗАХАРИЕВА

Решение от 12.2.2016г.

71

Гражданско дело No 5367/2015, III състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 12.2.2016г.

72

Гражданско дело No 5860/2015, IX състав

Развод и недейств. на брака

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 12.2.2016г.

73

Гражданско дело No 6442/2015, XI състав

Искове по КТ

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 12.2.2016г.

74

Гражданско дело No 6444/2015, XI състав

Искове по КТ

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 12.2.2016г.

75

Гражданско дело No 142/2016, IV състав

Дела по Закона срещу домашното насилие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 12.2.2016г.

76

Гражданско дело No 260/2016, VII състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 12.2.2016г.

77

Гражданско дело No 3307/2007, VII състав

Делби

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 15.2.2016г.

78

Гражданско дело No 5475/2014, X състав

Вещни искове

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 15.2.2016г.

79

Гражданско дело No 2601/2015, III състав

Искове по КТ

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 15.2.2016г.

80

Гражданско дело No 4652/2015, X състав

Искове по КТ за трудови възнаграждения

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 15.2.2016г.

81

Гражданско дело No 4868/2015, X състав

Облигационни искове - по ЗЗД

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 15.2.2016г.

82

Гражданско дело No 4874/2015, XII състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 15.2.2016г.

83

Гражданско дело No 4876/2015, XII състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 15.2.2016г.

84

Гражданско дело No 6018/2015, VIII състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
СВЕТЛА А. ЗАХАРИЕВА

Решение от 15.2.2016г.

85

Гражданско дело No 6034/2015, XII състав

Други дела

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 15.2.2016г.

86

Гражданско дело No 6218/2015, X състав

Чл.19 ЗГР

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 15.2.2016г.

87

Гражданско дело No 6443/2015, VII състав

Искове по КТ

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 15.2.2016г.

88

Гражданско дело No 6583/2015, X състав

Чл.19 ЗГР

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 15.2.2016г.

89

Гражданско дело No 194/2016, II състав

Други дела

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 15.2.2016г.

90

Гражданско дело No 529/2016, I състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 15.2.2016г.

91

Гражданско дело No 543/2016, I състав

Развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 15.2.2016г.

92

Гражданско дело No 5334/2015, IX състав

Облигационни искове - по ЗЗД

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 16.2.2016г.

93

Гражданско дело No 5417/2015, III състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 16.2.2016г.

94

Гражданско дело No 5603/2015, III състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 16.2.2016г.

95

Гражданско дело No 5637/2015, XII състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 16.2.2016г.

96

Гражданско дело No 6370/2015, II състав

Искове по КТ за трудови възнаграждения

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 16.2.2016г.

97

Гражданско дело No 363/2016, V състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 16.2.2016г.

98

Гражданско дело No 585/2016, IV състав

Искове по СК

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 16.2.2016г.

99

Гражданско дело No 2841/2015, II състав

Развод и недейств. на брака

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 17.2.2016г.

100

Гражданско дело No 4551/2015, V състав

Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 17.2.2016г.

101

Гражданско дело No 4773/2015, II състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 17.2.2016г.

102

Гражданско дело No 5162/2015, XII състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 17.2.2016г.

103

Гражданско дело No 5840/2015, II състав

Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 17.2.2016г.

104

Гражданско дело No 6839/2015, VIII състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
СВЕТЛА А. ЗАХАРИЕВА

Определение от 17.2.2016г.

105

Гражданско дело No 304/2016, III състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 17.2.2016г.

106

Гражданско дело No 1560/2015, IX състав

Други дела

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 18.2.2016г.

107

Гражданско дело No 2018/2015, III състав

Облигационни искове - по ЗЗД

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 18.2.2016г.

108

Гражданско дело No 3198/2015, II състав

Облигационни искове

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 18.2.2016г.

109

Гражданско дело No 3370/2015, XI състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 18.2.2016г.

110

Гражданско дело No 3674/2015, III състав

Облигационни искове - по ЗЗД

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 18.2.2016г.

111

Гражданско дело No 5074/2015, II състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 18.2.2016г.

112

Гражданско дело No 5141/2015, XII състав

Изменение на издръжка

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 18.2.2016г.

113

Гражданско дело No 5335/2015, IX състав

Развод и недейств. на брака

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 18.2.2016г.

114

Гражданско дело No 5362/2015, III състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 18.2.2016г.

115

Гражданско дело No 5898/2015, V състав

Облигационни искове

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 18.2.2016г.

116

Гражданско дело No 1089/2016, V състав

Искове по СК

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 18.2.2016г.

117

Гражданско дело No 4042/2015, II състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 19.2.2016г.

118

Гражданско дело No 4385/2015, IX състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 19.2.2016г.

119

Гражданско дело No 5418/2015, I състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 19.2.2016г.

120

Гражданско дело No 6733/2015, I състав

Искове по СК

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 19.2.2016г.

121

Гражданско дело No 6848/2015, IV състав

Дела по Закона срещу домашното насилие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 19.2.2016г.

122

Гражданско дело No 6848/2015, IV състав

Дела по Закона срещу домашното насилие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 19.2.2016г.

123

Гражданско дело No 6865/2015, VIII състав

Издръжка

Докладчик:
СВЕТЛА А. ЗАХАРИЕВА

Решение от 19.2.2016г.

124

Гражданско дело No 235/2016, III състав

Чл.19 ЗГР

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 19.2.2016г.

125

Гражданско дело No 759/2016, VII състав

Искове по СК

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 19.2.2016г.

126

Гражданско дело No 792/2016, VII състав

Развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 19.2.2016г.

127

Гражданско дело No 1113/2016, VIII състав

Искове по СК

Докладчик:
СВЕТЛА А. ЗАХАРИЕВА

Решение от 19.2.2016г.

128

Гражданско дело No 1114/2016, VIII състав

Искове по СК

Докладчик:
СВЕТЛА А. ЗАХАРИЕВА

Решение от 19.2.2016г.

129

Гражданско дело No 4693/2015, III състав

Вещни искове

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 22.2.2016г.

130

Гражданско дело No 5664/2015, VII състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 22.2.2016г.

131

Гражданско дело No 317/2016, VII състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 22.2.2016г.

132

Гражданско дело No 631/2015, XII състав

Други дела

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 23.2.2016г.

133

Гражданско дело No 640/2015, I състав

Облигационни искове

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 23.2.2016г.

134

Гражданско дело No 4462/2015, II състав

Искове по КТ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 23.2.2016г.

135

Гражданско дело No 5464/2015, X състав

Искове по СК

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 23.2.2016г.

136

Гражданско дело No 5606/2015, X състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 23.2.2016г.

137

Гражданско дело No 6854/2015, X състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 23.2.2016г.

138

Гражданско дело No 6894/2015, X състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 23.2.2016г.

139

Гражданско дело No 303/2016, X състав

Развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 23.2.2016г.

140

Гражданско дело No 366/2016, X състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 23.2.2016г.

141

Гражданско дело No 432/2016, X състав

Облигационни искове - по ЗЗД

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 23.2.2016г.

142

Гражданско дело No 448/2016, X състав

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 23.2.2016г.

143

Гражданско дело No 521/2016, III състав

Развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 23.2.2016г.

144

Гражданско дело No 537/2016, V състав

Дела по Закона срещу домашното насилие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 23.2.2016г.

145

Гражданско дело No 588/2016, X състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 23.2.2016г.

146

Гражданско дело No 1153/2016, XII състав

Искове по СК

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 23.2.2016г.

147

Гражданско дело No 1717/2015, II състав

Облигационни искове - по ЗЗД

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 24.2.2016г.

148

Гражданско дело No 3165/2015, IX състав

Искове по КТ

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 24.2.2016г.

149

Гражданско дело No 4150/2015, IX състав

Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 24.2.2016г.

150

Гражданско дело No 5086/2015, IV състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 24.2.2016г.

151

Гражданско дело No 5183/2015, XI състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 24.2.2016г.

152

Гражданско дело No 5235/2015, II състав

Облигационни искове - по ЗЗД

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 24.2.2016г.

153

Гражданско дело No 5408/2015, XII състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 24.2.2016г.

154

Гражданско дело No 5602/2015, I състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Определение от 24.2.2016г.

155

Гражданско дело No 5817/2015, IV състав

Облигационни искове - по ЗЗД

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 24.2.2016г.

156

Гражданско дело No 5854/2015, IV състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 24.2.2016г.

157

Гражданско дело No 5954/2015, I състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Определение от 24.2.2016г.

158

Гражданско дело No 6017/2015, IV състав

Развод и недейств. на брака

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 24.2.2016г.

159

Гражданско дело No 6893/2015, IX състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 24.2.2016г.

160

Гражданско дело No 249/2016, VIII състав

Развод по взаимно съгласие

Докладчик:
СВЕТЛА А. ЗАХАРИЕВА

Решение от 24.2.2016г.

161

Гражданско дело No 364/2016, IV състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 24.2.2016г.

162

Гражданско дело No 514/2016, IV състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 24.2.2016г.

163

Гражданско дело No 589/2016, IX състав

Развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 24.2.2016г.

164

Гражданско дело No 760/2016, VIII състав

Чл.19 ЗГР

Докладчик:
СВЕТЛА А. ЗАХАРИЕВА

Решение от 24.2.2016г.

165

Гражданско дело No 81/2015, VIII състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
СВЕТЛА А. ЗАХАРИЕВА

Решение от 25.2.2016г.

166

Гражданско дело No 2738/2015, VIII състав

Други дела

Докладчик:
СВЕТЛА А. ЗАХАРИЕВА

Решение от 25.2.2016г.

167

Гражданско дело No 3546/2015, IV състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 25.2.2016г.

168

Гражданско дело No 4719/2015, III състав

Облигационни искове - по ЗЗД

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 25.2.2016г.

169

Гражданско дело No 6327/2015, III състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 25.2.2016г.

170

Гражданско дело No 6781/2015, II състав

Развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 25.2.2016г.

171

Гражданско дело No 59/2016, II състав

Развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 25.2.2016г.

172

Гражданско дело No 85/2016, V състав

Дела по Закона за защита срещу дискриминацията

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 25.2.2016г.

173

Гражданско дело No 112/2016, V състав

Дела по Закона за защита срещу дискриминацията

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 25.2.2016г.

174

Гражданско дело No 516/2016, III състав

Искове по СК

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 25.2.2016г.

175

Гражданско дело No 547/2016, III състав

Искове по СК

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 25.2.2016г.

176

Гражданско дело No 586/2016, XII състав

Дела по Закона срещу домашното насилие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 25.2.2016г.

177

Гражданско дело No 5240/2014, II състав

Дела от административен характер

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 26.2.2016г.

178

Гражданско дело No 1558/2015, IX състав

Други дела

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 26.2.2016г.

179

Гражданско дело No 3735/2015, IX състав

Облигационни искове - по ЗЗД

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 26.2.2016г.

180

Гражданско дело No 4382/2015, VIII състав

Искове по СК

Докладчик:
СВЕТЛА А. ЗАХАРИЕВА

Решение от 26.2.2016г.

181

Гражданско дело No 4845/2015, V състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 26.2.2016г.

182

Гражданско дело No 5145/2015, VIII състав

Изменение на издръжка

Докладчик:
СВЕТЛА А. ЗАХАРИЕВА

Решение от 26.2.2016г.

183

Гражданско дело No 5995/2015, III състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 26.2.2016г.

184

Гражданско дело No 6019/2015, I състав

Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 26.2.2016г.

185

Гражданско дело No 84/2016, XI състав

Дела по Закона за защита срещу дискриминацията

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 26.2.2016г.

186

Гражданско дело No 110/2016, V състав

Облигационни искове

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 26.2.2016г.

187

Гражданско дело No 111/2016, XI състав

Дела по Закона за защита срещу дискриминацията

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 26.2.2016г.

188

Гражданско дело No 607/2016, III състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 26.2.2016г.

189

Гражданско дело No 712/2016, VIII състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

Докладчик:
СВЕТЛА А. ЗАХАРИЕВА

Решение от 26.2.2016г.

190

Гражданско дело No 789/2016, V състав

Искове по СК

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 26.2.2016г.

191

Гражданско дело No 4664/2015, VIII състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
СВЕТЛА А. ЗАХАРИЕВА

Решение от 29.2.2016г.

192

Гражданско дело No 4685/2015, III състав

Облигационни искове

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 29.2.2016г.

193

Гражданско дело No 5241/2015, VIII състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
СВЕТЛА А. ЗАХАРИЕВА

Решение от 29.2.2016г.

194

Гражданско дело No 5368/2015, V състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 29.2.2016г.

195

Гражданско дело No 5853/2015, XII състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 29.2.2016г.

196

Гражданско дело No 5953/2015, IV състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 29.2.2016г.

197

Гражданско дело No 530/2016, VII състав

Развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 29.2.2016г.

198

Гражданско дело No 663/2016, XI състав

Развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 29.2.2016г.

199

Гражданско дело No 717/2016, V състав

Развод по взаимно съгласие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 29.2.2016г.

200

Гражданско дело No 1334/2016, I състав

Искове по СК

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 29.2.2016г.