РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПЛЕВЕН
Справка за свършените ГРАЖДАНСКИ дела през месец ЯНУАРИ 2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 3815/2015, VIII състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
СВЕТЛА А. ЗАХАРИЕВА

Решение от 4.1.2016г.

2

Гражданско дело No 4414/2015, II състав

Развод и недейств. на брака

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 4.1.2016г.

3

Гражданско дело No 4687/2015, II състав

Искове по КТ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 4.1.2016г.

4

Гражданско дело No 5336/2015, XI състав

Изменение на издръжка

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 4.1.2016г.

5

Гражданско дело No 5985/2015, III състав

Вещни искове

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 4.1.2016г.

6

Гражданско дело No 5991/2015, III състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 4.1.2016г.

7

Гражданско дело No 3669/2015, XII състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 5.1.2016г.

8

Гражданско дело No 4155/2015, XII състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 5.1.2016г.

9

Гражданско дело No 5011/2015, XII състав

Искове по КТ

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 5.1.2016г.

10

Гражданско дело No 5112/2015, IV състав

Облигационни искове - по ЗЗД

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 5.1.2016г.

11

Гражданско дело No 5140/2015, III състав

Облигационни искове - по ЗЗД

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 5.1.2016г.

12

Гражданско дело No 5902/2015, III състав

Развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 5.1.2016г.

13

Гражданско дело No 6303/2015, VII състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 5.1.2016г.

14

Гражданско дело No 60/2016, XII състав

Искове по СК

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 5.1.2016г.

15

Гражданско дело No 2598/2015, III състав

Облигационни искове

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 6.1.2016г.

16

Гражданско дело No 4007/2015, I състав

Искове по КТ

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 6.1.2016г.

17

Гражданско дело No 4866/2015, I състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 6.1.2016г.

18

Гражданско дело No 5286/2015, VII състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 6.1.2016г.

19

Гражданско дело No 5756/2015, XI състав

Изменение на издръжка

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 6.1.2016г.

20

Гражданско дело No 6196/2015, XI състав

Дела по Закона срещу домашното насилие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 6.1.2016г.

21

Гражданско дело No 6196/2015, XI състав

Дела по Закона срещу домашното насилие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 6.1.2016г.

22

Гражданско дело No 6306/2015, V състав

Дела по Закона срещу домашното насилие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 6.1.2016г.

23

Гражданско дело No 62/2016, III състав

Искове по СК

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 6.1.2016г.

24

Гражданско дело No 63/2016, XI състав

Дела по Закона срещу домашното насилие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 6.1.2016г.

25

Гражданско дело No 4059/2015, XI състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 7.1.2016г.

26

Гражданско дело No 4641/2015, XII състав

по ЗОДОВ

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 7.1.2016г.

27

Гражданско дело No 4692/2015, XI състав

Развод и недейств. на брака

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 7.1.2016г.

28

Гражданско дело No 5389/2015, XI състав

Развод и недейств. на брака

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 7.1.2016г.

29

Гражданско дело No 6206/2015, V състав

Искове по СК

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 7.1.2016г.

30

Гражданско дело No 6334/2015, VIII състав

Развод по взаимно съгласие

Докладчик:
СВЕТЛА А. ЗАХАРИЕВА

Решение от 7.1.2016г.

31

Гражданско дело No 75/2016, IV състав

Искове по СК

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 7.1.2016г.

32

Гражданско дело No 3395/2015, III състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 8.1.2016г.

33

Гражданско дело No 4842/2015, III състав

Искове по СК

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 8.1.2016г.

34

Гражданско дело No 5118/2015, XI състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 8.1.2016г.

35

Гражданско дело No 5238/2015, XI състав

Искове по КТ

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 8.1.2016г.

36

Гражданско дело No 92/2016, I състав

Искове по СК

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 8.1.2016г.

37

Гражданско дело No 106/2016, I състав

Искове по СК

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 8.1.2016г.

38

Гражданско дело No 4956/2015, II състав

Искове по КТ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 11.1.2016г.

39

Гражданско дело No 5467/2015, VII състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 11.1.2016г.

40

Гражданско дело No 5644/2015, VII състав

Развод и недейств. на брака

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 11.1.2016г.

41

Гражданско дело No 5990/2015, V състав

Изменение на издръжка

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 11.1.2016г.

42

Гражданско дело No 6243/2015, IV състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 11.1.2016г.

43

Гражданско дело No 6372/2015, V състав

Дела по Закона срещу домашното насилие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 11.1.2016г.

44

Гражданско дело No 6670/2015, V състав

Чл.19 ЗГР

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 11.1.2016г.

45

Гражданско дело No 118/2016, IX състав

Искове по СК

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 11.1.2016г.

46

Гражданско дело No 119/2016, IX състав

Искове по СК

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 11.1.2016г.

47

Гражданско дело No 147/2016, IX състав

Искове по СК

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 11.1.2016г.

48

Гражданско дело No 2874/2015, III състав

Делби

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 12.1.2016г.

49

Гражданско дело No 4148/2015, XI състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 12.1.2016г.

50

Гражданско дело No 4844/2015, V състав

Искове по КТ за трудови възнаграждения

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 12.1.2016г.

51

Гражданско дело No 5363/2015, VIII състав

Искове по СК

Докладчик:
СВЕТЛА А. ЗАХАРИЕВА

Решение от 12.1.2016г.

52

Гражданско дело No 5375/2015, VII състав

Искове по КТ

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 12.1.2016г.

53

Гражданско дело No 5376/2015, X състав

Искове по КТ

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 12.1.2016г.

54

Гражданско дело No 6289/2015, I състав

Развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Определение от 12.1.2016г.

55

Гражданско дело No 6696/2015, III състав

Развод и недейств. на брака

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 12.1.2016г.

56

Гражданско дело No 2773/2015, IX състав

Облигационни искове

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 13.1.2016г.

57

Гражданско дело No 3177/2015, III състав

Искове по КТ

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 13.1.2016г.

58

Гражданско дело No 4714/2015, IX състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 13.1.2016г.

59

Гражданско дело No 4848/2015, IX състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 13.1.2016г.

60

Гражданско дело No 5085/2015, VII състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 13.1.2016г.

61

Гражданско дело No 5460/2015, V състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 13.1.2016г.

62

Гражданско дело No 5462/2015, III състав

Изменение на издръжка

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 13.1.2016г.

63

Гражданско дело No 6311/2015, VIII състав

Развод по взаимно съгласие

Докладчик:
СВЕТЛА А. ЗАХАРИЕВА

Решение от 13.1.2016г.

64

Гражданско дело No 6369/2015, XI състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 13.1.2016г.

65

Гражданско дело No 2860/2015, X състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 14.1.2016г.

66

Гражданско дело No 3141/2015, X състав

Делби

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 14.1.2016г.

67

Гражданско дело No 4713/2015, XI състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 14.1.2016г.

68

Гражданско дело No 5279/2015, VIII състав

Издръжка

Докладчик:
СВЕТЛА А. ЗАХАРИЕВА

Решение от 14.1.2016г.

69

Гражданско дело No 5784/2015, III състав

Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 14.1.2016г.

70

Гражданско дело No 6304/2015, III състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 14.1.2016г.

71

Гражданско дело No 6673/2015, XII състав

Развод по взаимно съгласие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 14.1.2016г.

72

Гражданско дело No 240/2016, VII състав

Искове по СК

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 14.1.2016г.

73

Гражданско дело No 172/2015, IX състав

Искове по КТ

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 15.1.2016г.

74

Гражданско дело No 2097/2015, V състав

Облигационни искове - по ЗЗД

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 15.1.2016г.

75

Гражданско дело No 2799/2015, X състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 15.1.2016г.

76

Гражданско дело No 5065/2015, XII състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 15.1.2016г.

77

Гражданско дело No 5374/2015, IV състав

Искове по КТ

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 15.1.2016г.

78

Гражданско дело No 6072/2015, VII състав

Изменение на издръжка

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 15.1.2016г.

79

Гражданско дело No 6262/2015, XII състав

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 15.1.2016г.

80

Гражданско дело No 246/2016, XI състав

Искове по СК

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 15.1.2016г.

81

Гражданско дело No 247/2016, XI състав

Искове по СК

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 15.1.2016г.

82

Гражданско дело No 248/2016, XI състав

Искове по СК

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 15.1.2016г.

83

Гражданско дело No 648/2015, IV състав

Делби

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 18.1.2016г.

84

Гражданско дело No 3504/2015, III състав

Вещни искове

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 18.1.2016г.

85

Гражданско дело No 4164/2015, IX състав

Искове по СК

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 18.1.2016г.

86

Гражданско дело No 4404/2015, VIII състав

Изменение на издръжка

Докладчик:
СВЕТЛА А. ЗАХАРИЕВА

Решение от 18.1.2016г.

87

Гражданско дело No 5598/2015, XI състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 18.1.2016г.

88

Гражданско дело No 5680/2015, III състав

Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 18.1.2016г.

89

Гражданско дело No 5952/2015, V състав

Развод и недейств. на брака

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 18.1.2016г.

90

Гражданско дело No 6195/2015, IV състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 18.1.2016г.

91

Гражданско дело No 6868/2015, II състав

Развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 18.1.2016г.

92

Гражданско дело No 2703/2015, II състав

Други дела

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 19.1.2016г.

93

Гражданско дело No 2815/2015, II състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 19.1.2016г.

94

Гражданско дело No 4846/2015, V състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 19.1.2016г.

95

Гражданско дело No 5101/2015, II състав

Дела по Закона срещу домашното насилие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 19.1.2016г.

96

Гражданско дело No 5143/2015, V състав

Облигационни искове - по ЗЗД

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 19.1.2016г.

97

Гражданско дело No 5181/2015, VIII състав

Други дела

Докладчик:
СВЕТЛА А. ЗАХАРИЕВА

Решение от 19.1.2016г.

98

Гражданско дело No 5237/2015, V състав

Развод и недейств. на брака

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 19.1.2016г.

99

Гражданско дело No 5649/2015, XI състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 19.1.2016г.

100

Гражданско дело No 5811/2015, XI състав

Облигационни искове

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 19.1.2016г.

101

Гражданско дело No 5813/2015, X състав

Облигационни искове

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 19.1.2016г.

102

Гражданско дело No 6210/2015, VII състав

Издръжка

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 19.1.2016г.

103

Гражданско дело No 6669/2015, XI състав

Делби

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 19.1.2016г.

104

Гражданско дело No 6768/2015, III състав

Развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 19.1.2016г.

105

Гражданско дело No 6852/2015, VII състав

Искове по СК

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 19.1.2016г.

106

Гражданско дело No 109/2016, X състав

Облигационни искове

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 19.1.2016г.

107

Гражданско дело No 262/2016, XII състав

Други дела

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 19.1.2016г.

108

Гражданско дело No 1784/2014, XII състав

Други дела

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 20.1.2016г.

109

Гражданско дело No 3399/2015, I състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 20.1.2016г.

110

Гражданско дело No 3522/2015, IV състав

Искове по СК

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 20.1.2016г.

111

Гражданско дело No 4004/2015, IV състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 20.1.2016г.

112

Гражданско дело No 4379/2015, I състав

Облигационни искове

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 20.1.2016г.

113

Гражданско дело No 4755/2015, IV състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 20.1.2016г.

114

Гражданско дело No 4838/2015, I състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 20.1.2016г.

115

Гражданско дело No 4951/2015, I състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 20.1.2016г.

116

Гражданско дело No 5522/2015, III състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 20.1.2016г.

117

Гражданско дело No 5844/2015, VIII състав

Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ

Докладчик:
СВЕТЛА А. ЗАХАРИЕВА

Решение от 20.1.2016г.

118

Гражданско дело No 5989/2015, I състав

Изменение на издръжка

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 20.1.2016г.

119

Гражданско дело No 6226/2015, IX състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 20.1.2016г.

120

Гражданско дело No 6230/2015, I състав

Искове по СК

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 20.1.2016г.

121

Гражданско дело No 6309/2015, VII състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 20.1.2016г.

122

Гражданско дело No 6744/2015, I състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 20.1.2016г.

123

Гражданско дело No 3/2016, IV състав

Развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 20.1.2016г.

124

Гражданско дело No 187/2016, IX състав

Развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 20.1.2016г.

125

Гражданско дело No 3191/2009, VIII състав

Делби

Докладчик:
СВЕТЛА А. ЗАХАРИЕВА

Определение от 21.1.2016г.

126

Гражданско дело No 1471/2015, II състав

Облигационни искове - по ЗЗД

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 21.1.2016г.

127

Гражданско дело No 4045/2015, XII състав

Облигационни искове - по ЗЗД

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 21.1.2016г.

128

Гражданско дело No 4774/2015, XII състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 21.1.2016г.

129

Гражданско дело No 5285/2015, IX състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 21.1.2016г.

130

Гражданско дело No 5816/2015, X състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 21.1.2016г.

131

Гражданско дело No 5855/2015, II състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 21.1.2016г.

132

Гражданско дело No 6489/2015, IX състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 21.1.2016г.

133

Гражданско дело No 2937/2015, II състав

Искове по КТ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 22.1.2016г.

134

Гражданско дело No 3160/2015, III състав

Искове по СК

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 22.1.2016г.

135

Гражданско дело No 3218/2015, IX състав

Искове по КТ

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 22.1.2016г.

136

Гражданско дело No 4410/2015, IV състав

Искове по КТ

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 22.1.2016г.

137

Гражданско дело No 6120/2015, XII състав

Облигационни искове

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 22.1.2016г.

138

Гражданско дело No 6201/2015, XII състав

Облигационни искове - по ЗЗД

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 22.1.2016г.

139

Гражданско дело No 6745/2015, III състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 22.1.2016г.

140

Гражданско дело No 6896/2015, XI състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 22.1.2016г.

141

Гражданско дело No 5794/2015, III състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 25.1.2016г.

142

Гражданско дело No 6005/2015, IV състав

Изменение на издръжка

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 25.1.2016г.

143

Гражданско дело No 6020/2015, XI състав

Изменение на издръжка

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 25.1.2016г.

144

Гражданско дело No 6867/2015, II състав

Развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 25.1.2016г.

145

Гражданско дело No 6895/2015, XI състав

Искове по СК

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 25.1.2016г.

146

Гражданско дело No 423/2016, VIII състав

Искове по СК

Докладчик:
СВЕТЛА А. ЗАХАРИЕВА

Решение от 25.1.2016г.

147

Гражданско дело No 5041/2015, IX състав

Издръжка

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 26.1.2016г.

148

Гражданско дело No 5090/2015, IX състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 26.1.2016г.

149

Гражданско дело No 5163/2015, IX състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 26.1.2016г.

150

Гражданско дело No 5171/2015, IX състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 26.1.2016г.

151

Гражданско дело No 5182/2015, IX състав

Развод и недейств. на брака

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 26.1.2016г.

152

Гражданско дело No 5665/2015, IX състав

Развод и недейств. на брака

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 26.1.2016г.

153

Гражданско дело No 5838/2015, X състав

Делби

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 26.1.2016г.

154

Гражданско дело No 6440/2015, IX състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 26.1.2016г.

155

Гражданско дело No 433/2016, I състав

Искове по СК

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 26.1.2016г.

156

Гражданско дело No 5252/2015, VIII състав

Искове по КТ

Докладчик:
СВЕТЛА А. ЗАХАРИЕВА

Решение от 27.1.2016г.

157

Гражданско дело No 5359/2015, XI състав

Изменение на издръжка

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 27.1.2016г.

158

Гражданско дело No 5583/2015, XI състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 27.1.2016г.

159

Гражданско дело No 5893/2015, IX състав

Искове по КТ

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 27.1.2016г.

160

Гражданско дело No 6004/2015, III състав

Чл.19 ЗГР

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 27.1.2016г.

161

Гражданско дело No 2872/2014, XI състав

Облигационни искове - по ЗЗД

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 28.1.2016г.

162

Гражданско дело No 2238/2015, I състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 28.1.2016г.

163

Гражданско дело No 5236/2015, XII състав

Развод и недейств. на брака

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 28.1.2016г.

164

Гражданско дело No 5369/2015, II състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 28.1.2016г.

165

Гражданско дело No 5406/2015, XI състав

Вещни искове

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 28.1.2016г.

166

Гражданско дело No 5454/2015, I състав

по ЗОДОВ

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 28.1.2016г.

167

Гражданско дело No 5597/2015, X състав

Изменение на издръжка

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 28.1.2016г.

168

Гражданско дело No 5633/2015, IX състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 28.1.2016г.

169

Гражданско дело No 5859/2015, XII състав

Изменение на издръжка

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 28.1.2016г.

170

Гражданско дело No 6205/2015, I състав

Искове по КТ

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 28.1.2016г.

171

Гражданско дело No 57/2016, V състав

Развод по взаимно съгласие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 28.1.2016г.

172

Гражданско дело No 115/2016, X състав

Развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 28.1.2016г.

173

Гражданско дело No 1751/2013, IX състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 29.1.2016г.

174

Гражданско дело No 548/2015, IV състав

Облигационни искове - по ЗЗД

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 29.1.2016г.

175

Гражданско дело No 1542/2015, IV състав

Други дела

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 29.1.2016г.

176

Гражданско дело No 5185/2015, XI състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 29.1.2016г.

177

Гражданско дело No 5331/2015, XII състав

Развод и недейств. на брака

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 29.1.2016г.

178

Гражданско дело No 6746/2015, XI състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 29.1.2016г.